Forsiden
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Kongeriket Norge
Besøksadresse: Drammensveien 74, 0271 Oslo
Postadresse: PO Box 4025 AMB, 0244 Oslo
Tel.: (+47) 22 55 32 78; 22 44 06 08
Faks: (+47) 22 55 00 70
E-post: oslo(a)mid.ru

Konsulatavdeling:
Tel.: (+47) 22 55 17 63
Faks: (+47) 22 55 17 64
E-post: consul@online.no