Energi
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Energi

Energi


For å diskutere energispørsmål er det opprettet tre arbeidsgrupper: arbeidsgruppe for olje- og gass, arbeidsgruppe for energieffektivitet og fornybare energikilder (mellom Russlands energiministerium og Norges olje- energidepartement) og ekspertgruppe innen den bilaterale dialogen om bruk av olje- og gassressurser og miljø (mellom Russlands naturressursministerium og Norges olje- energidepartement, siden 2014 satt søkelys på unitiseringsspørsmål).

2016 undertegnet Rosnedra og Oljedirektoratet Avtalen om gjensidig utveksling av seismiske data i Barentshavet, og i 2018 - Avtalen om innsamling av seismiske data fram til og langsmed avgrensningslinjen på kontinentalsokkelen i Barentshavet og Polhavet.

Siden 1999 har det norske statseide olje- og gasselskapet Equinor deltatt i utvinningen på oljefeltet Kharyaga i Nenets autonome område.

Samarbeidet mellom Rosneft og Equinor fortsetter. Selskapene gjennomfører utviklingsprosjekter på gasskondensatfeltet Severo-Komsomolsk i Jamalo-Nenets autonome område, kalksteinsformasjonen Domanik i Samara-regionen, Russlands kontinentalsokkel i Okhotskhavet (Kashevarovsky-, Lisyansky- og Magadan-1-lisensene).

Datterselskapet til Lukoil, Lukoil Overseas North Shelf AS åpnet i 2012 et kontor i Oslo og datterselskapet til Rosneft, RN Nordic Oil AS åpnet et kontor i 2013. I 2012 fikk Lukoil Overseas North Shelf AS og RN Nordic Oil AS tildelt utvinningstillatelser på norsk sokkel i Barentshavet i 22. konsesjonsrunde. I 2016 fikk Lukoil Overseas North Shelf AS tildelt enda en lisens på den norske kontinentalsokkelen i Barentshavet i 23. konsesjonsrunden. RN Nordic Oil AS deltok i 23. og 24. konsesjonsrunder inkludert «tildeling i forhåndsdefinerte områder» («Awards in Predefined Areas»/«APA 2018») men fikk ingen lisenser.

2015 underskrev Rosneft og rederiselskap Golar LNG en intensjonsavtale (MoU) om prosjektsamarbeid innen bygging og drift av flytende LNG-fabrikker. I 2016 inngikk Rosneft, det singaporske selskapet Keppel Offshore & Marine og det norske oljeserviceselskapet «MHWirth» en aksjonæravtale om å opprette et samarbeidsselskap (med en eierandel på henholdsvis 45%, 45% og 10%) for å etablere Zvezda-Keppel Design and Engineering Center i Russland for prosjekteringen av borerigger.