Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Energi

For å diskutere energispørsmål ble det opprettet tre arbeidsgrupper: arbeidsgruppen for olje- og gass, arbeidsgruppen for energieffektivitet og fornybare energikilder (mellom Russlands energiministerium og Norges olje- energidepartement) og ekspertgruppen under den bilaterale dialogen om bruk av olje- og gassressurser og miljø (mellom Russlands naturressursministerium og Norges olje- energidepartement).

Rosnedra og Oljedirektoratet undertegnet i 2016 Avtalen om gjensidig utveksling av seismiske data i Barentshavet.

Samarbeidet mellom Rosneft og Statoil fortsetter. I 2015-2016 ble det vellykket gjennomført boring og prøveproduksjon av to horisontale brønner på gasskondensatfeltet Severo-Komsomolsk i Jamalo-Nenets autonome område. Selskapene fellesprosjekter på den russiske kontinentalsokkelen i Okhotskhavet (Magadan-1-, Lisyansky- og Kashevarovsky-lisensene) hvor det er planlagt å bore seks letebrønner i perioden 2016-2021. I 2017 ble det gjennomført pilotboring av brønner i kalksteinsformasjonen Domanik i Samara-regionen.

Datterselskapet til Lukoil, Lukoil Overseas North Shelf AS åpnet i 2012 et kontor i Oslo og datterselskapet til Rosneft, RN Nordic Oil AS åpnet et kontor i 2013. I 2013 fikk Lukoil og Rosneft tildelt utvinningstillatelser på norsk sokkel i Barentshavet i 22. konsesjonsrunde. I 2016 har Lukoil fått tildelt enda en lisens på den norske kontinentalsokkelen i Barentshavet i den 23. konsesjonsrunden. Rosneft har søkt om utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde, resultater blir kjent antakeligvis i mai 2018.

Rosneft og skipsrederiet Golar LNG underskrev i 2015 en intensjonsavtale (MoU) om prosjektsamarbeid innen bygging og drift av flytende LNG-fabrikker. I 2016 inngikk Rosneft, det singaporske selskapet Keppel Offshore & Marine og det norske oljeserviceselskapet «MHWirth» en aksjonæravtale om å opprette et samarbeidsselskap (joint venture) (med en eierandel på henholdsvis 45%, 45% og 10%) for å etablere Zvezda-Keppel Design and Engineering Center i Russland. Dette senteret vil stå for prosjekteringen av borerigger.