Kultur
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Kultur

Kultur

Avtalen mellom Regjeringen i Den Russiske Føderasjon og Regjeringen i Kongeriket Norge om kultur, utdanning og forskning av 1994, Handlingsplanen for kultursamarbeid i Nordområdene av 2009 og Programmet for russisk-norske kultursamarbeid 2019-2021 utgjør det rettslige grunnlaget for samarbeid mellom Russland og Norge innen kultur og kunst.

Det 10. russisk-norske kulturforumet fant sted i Bodø 9.-10. september 2019. Den russiske delegasjonen deltok i det første arktiske kulturtoppmøtet som fant sted i Harstad 21.-22. juni 2017.

Tradisjonelt utvikles kultursamarbeidet mest aktivt i de nordlige regionene i Russland og Norge (tilsvarende avtaler ble signert mellom en rekke regioner i Nordvest-Russland og fylker og kommuner i Nord-Norge). Kreative kollektiver fra Russland deltar i den internasjonale kulturfestivalen Barents Spetakkel.

Den 12-14. mars 2018 arrangerte Det Arktiske Universitetet i Murmansk første Dager av russisk språk og kultur i Kirkenes. 

Tradisjonen med å vise russiske filmer under årlige internasjonale arrangementer som den internasjonale film- og tv-festivalen «Northern Character» og Tromsø internasjonale filmfestival opprettholdes.  Russiske sangere og dansere opptrer regelmessig på scenen til Den norske opera & ballett. 

Årlig holder Griegselskapet fra Moskva, i Oslo og andre norske byer, konserter med unge russiske musikere - elever og tidligere studenter ved Musikkonservatoriet i Moskva oppkalt etter Pjotr Tsjajkovskij, Gnesin musikkakademi i Moskva og andre høyere utdanningsinstitusjoner innen musikk.

Utstillingen for verk fra kolleksjonen av Det statlige Tretyakovgalleri på Munchmuseet i Oslo 21. februar-21. april 2019 som hadde en stor suksess ble til en viktig begivenhet i bilateralt kultursamarbeid. Svarutstillingen av Edvard Munchs verk holdt 15. april-14. juli 2019 i Tretyakovgalleriet. I framtiden vil Munchmuseet motta to nye utstillinger av russiske malere, en skal være viet til russisk avantgarde fra 1910-1930-årene og den andre til den russiske kunsten fra 2000-tallet (datoer skal annonseres senere).

Russlands Ambassadør i Norge Teymuraz O.Ramishvili i anledning åpningen av utstilling for verk fra kolleksjonen av Det statlige Tretyakovgalleri på Munchmuseet, Oslo 21. februar 2019