Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Kultur

Avtalen mellom Regjeringen i Den Russiske Føderasjon og Regjeringen i Kongeriket Norge om kultur, utdanning og forskning av 1994, Handlingsplanen for kultursamarbeid i Nordområdene av 2009 og Programmet for russisk-norske kultursamarbeid 2016-2018 utgjør det juridiske grunnlaget for samarbeidet mellom Russland og Norge innen kultur og kunst.

12. - 14. september 2017 ble det for åttende gang arrangert russisk-norske kulturdager i Tromsø. Den russiske delegasjonen deltok i det første arktiske kulturtoppmøte som fant sted i Harstad 21. og 22. juni 2017.

Kultursamarbeidet utvikles, tradisjonelt sett, mest aktivt i de nordlige regionene i Russland og Norge (tilsvarende avtaler ble signert mellom en rekke regioner i Nordvest-Russland og fylker og kommuner i Nord-Norge). Kreative grupper fra Russland deltar i den internasjonale kulturfestivalen Barents Spektakel.

Tradisjonen med å vise russiske filmer under årlige internasjonale begivenheter som den internasjonale film- og tv-festivalen «Northern Character» og Tromsø internasjonale filmfestival blir videreført.  

Russiske sangere og dansere opptrer regelmessig på scenen til Den norske opera & ballett. Russiske Vasily Petrenko har siden 2013 hatt stillingen som sjefdirigent for Oslo-Filharmonien, og orkesteret spiller jevnlig musikkverker av russiske klassikere under hans ledelse.

Årlig holder Grieg Society Moskva, i Oslo og andre norske byer, konserter med unge russiske musikere - elever og tidligere studenter ved Musikkonservatoriet i Moskva oppkalt etter Tsjajkovskij, Gnesin musikkakademi i Moskva og andre høyere utdanningsinstitusjoner læreanstalter innen musikk.