Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Politikk

Den første omtalen av en avtalefestning av det bilaterale forholdet mellom Russland og Norge fant sted i det 13. århundre. I 1251 ble den første avtalen om regulering av forholdet på grenseområdene mellom Russland (Novgorod-riket) og Norge inngått. I 1326 kom en ny avtale på plass som fikserte den allerede eksisterende landegrensen mellom de to statene. Denne grensen, som aldri ble krenket av kriger, ble den første avtalefestede grensen som eksisterte i Europa. Den er også vårt lands eldste statsgrense. Den nåværende grenselinjen ble fastsatt i 1826. Lengden på landegrensen er på 196 km og havgrensen i Varangerfjorden er på 24 mil. 

Russisk-norske grense med grenseovergangspunkt Borisoglebsk-Storskog

Russland var det første landet som offisielt anerkjente Norges uavhengighet i 1905. I oktober 1944 frigjorde Den røde armé Øst-Finnmark fra de tyske styrkene under Petsamo-Kirkenes-operasjonen. Dette la grunnlaget for Norges frigjøring fra den tyske okkupasjonen. Den 16. desember 1991 anerkjente Norge, som det første vestlige landet, Russland som en suveren stat.

Innbyggere i Kirkenes kommer ut av et tilfluktsrom, der de gjemte seg fra nazistene. 25. oktober 1944

Det russisk-norske forholdet utviklet seg ganske aktivt frem til Ukraina-krisen og var kjennetegnet av innholdsrik politisk dialog.

26. og 27. april 2010 kom Presidenten i Den Russiske Føderasjon til Norge på statsbesøk. Det ble gjennomført samtaler med Kong Harald V og daværende Stortingspresident Dag Terje Andersen samt forhandlinger med Statsministeren (den gang Jens Stoltenberg). Russlands President deltok i arbeidet til Det 1. russisk-norske businessforumet. På slutten av møtet undertegnet den russiske Presidenten og den norske Statsministeren en Felleserklæring og utenriksministrene i Russland og Norge en Felleserklæring om spørsmål vedrørende maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.

Dmitrij Medvedev og Jens Stoltenberg, Oslo, 2010

15. september 2010 avla Norges Statsminister et arbeidsbesøk til Murmansk der det ble gjennomført forhandlinger med Presidenten i Den Russiske Føderasjon. Avtalen mellom Russland og Norge om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet ble undertegnet med Russlands President og Norges Statsminister til stede. Avtalen trådte i kraft 7. juli 2011.

21. juni 2012 hadde den russiske Statsministeren Dmitrij Medvedev og den norske Statsministeren Jens Stoltenberg en kort samtale under Rio+20 - FNs konferanse om bærekraftig utvikling. 5. april 2013 i Sankt-Petersburg, sideløpende med statsministerkonferansen om miljøet i Østersjøen, fant en samtale mellom Dmitrij Medvedev og Jens Stoltenberg sted.

4. juni 2013, etter Barentstoppmøtet 3. - 4. juni 2013 i Kirkenes, gjennomførte Jens Stoltenberg og Dmitrij Medvedev bilaterale forhandlinger og deltok i en symbolsk grensekryssingsseremoni mellom Russland og Norge. Det ble undertegnet en avtale mellom Rosgranitsa og det norske Justisdepartementet om samarbeid og informasjonsutveksling når det gjelder utvikling av grensepasseringsspunktene.

13.–16. februar 2014 besøkte Norges Statsminister Erna Solberg de olympiske vinterlekene i Sotsji hvor hun møtte Formannen for Den Russiske Føderasjons Regjering Dmitrij Medvedev.

25.–27. februar 2014 besøkte Kronprins Haakon Sankt-Petersburg for å delta i åpningsseremonien til Jotuns nye fabrikk. Sideløpende med dette besøket ble oljekonferansen INTSOK gjennomført.

Det ble gjennomført regelmessige besøk og møter mellom utenriksministrene. 20.–21. januar 2014 besøkte Norges utenriksminister Børge Brende Moskva hvor han møtte lederen for Russlands Utenriksministerium.

Grunnet Norges standpunkt til situasjonen i Ukraina og Krims tilbakevendelse til Russland, har intensiteten i de russisk-norske politiske kontaktene gått betraktelig ned. I løpet av de tre siste årene har det kun blitt gjennomført noen få møter på høyt nivå.

Russlands Utenriksminister Sergej Lavrov avla et besøk til Kirkenes 24.–25. oktober 2014 i forbindelse med 70-års jubileet for Den røde armés frigjøring av Nord-Norge. På arrangementet fra norsk side deltok Kong Harald V, Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Børge Brende, som S.Lavrov også hadde forhandlinger med.

Utenriksminister Sergej Lavrov på besøk i Kirkenes, 24-25. oktober 2014

14. oktober 2015 i Oulu, sideløpende med sesjonen i Barents euroarktiske råd (BEAC), og 29. mars 2017 i Arkhangelsk, sideløpende med forumet ”Arktis - dialogens territorium”, fant korte samtaler mellom Sergej Lavrov og Børge Brende sted. Børge Brende deltok på ministermøte i BEAC 18.-19. oktober 2017 i Arkhangelsk som avsluttet Russlands formannskap innenfor dette formatet.

Sideløpende med FNs klimakonferanse i Paris 30. november–12. desember 2015 ble det avholdt et møte mellom Minister for naturressurser og økologi Sergej Donskoj og den daværende Norges Klima- og miljøvernministeren Tine Sundtoft. I forbindelse med deltakelsen på Den 21. Nordatlantiske fiskeriministerkonferansen avla Norges Fiskeriminister Per Sandberg et besøk til Sankt-Petersburg 9.–10. juni 2016. Det ble gjennomført bilaterale samtaler med lederen for Det føderale fiskeribyrået Ilja Sjestakov. I september 2016 sideløpende med Det internasjonale energiforumet i Algerie møtte Energiminister Alexander Novak sin norske kollega, Olje- og energiminister Tord Lien. I november 2016 i Oslo avholdt Sergej Donskoj møter med Næringsminister Monica Mæland, Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen og Tord Lien. Et nytt møte mellom Ilja Sjestakov og Per Sandberg fant sted sideløpende med Det internasjonale fiskeriforumet i Sankt-Petersburg 14.-16. september 2017.

20. april 2017 etter et fireårig opphold ble det i Moskva avholdt den 17. sesjon i Den norsk-russiske regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og forsknings- og teknologisamarbeid under ledelse av Sergej Donskoj og den norske Næringsministeren Monica Mæland.

Kontakten mellom parlamentene i Norge og Russland er også opprettholdt. 4.–5. desember 2013 kom Valentina Matvijenko, lederen av Føderasjonsrådet i Den Russiske Føderasjonens Føderale forsamling, på offisielt besøk til Norge. Det ble avholdt møter med Stortingspresident Olemic Thommessen og Statsminister Erna Solberg.

Grupper for samarbeid med Stortinget i Føderasjonsrådet (koordinator - Igor Tsjernysjenko) og i Statsdumaen (koordinator – Mikhail Degtjarev) ble opprettet. Etter valget i Norge ble en ny «vennskapsgruppe» i Stortinget sammensatt i februar 2018 (ledes nå av representanten for Arbeiderpartiet Runar Sjåstad).

I juli 2012 ble det opprettet en gruppe for samarbeid med Stortinget i 6. funksjonsperiode. En tilsvarende gruppe for samarbeid med Stortinget er opprettet under ledelse av. I februar 2014 ble det også opprettet en venneforening for Russland på Stortinget med stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) som leder. Etter stortingsvalget ble sammensetningen av gruppen endret og fra februar 2018 ledes den av representanten for Arbeiderpartiet Runar Sjåstad.

En delegasjon fra Føderasjonsrådet under ledelse av formannen for utenrikskomiteen Konstantin Kosatsjov og bestående av senatorene Rafail Zinurov, Arnold Tulokhonov, Ljudmila Kononova og Igor Tsjernysjenko besøkte Oslo 16.–17. juni 2016. Det ble avholdt møter med Stortingets visepresident Ingjerd Schou, lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt, lederen for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Større og statssekretæren i Utenriksdepartementet Tore Hattrem.

Konstantin Kosatsjov holder et foredrag på Universitetet i Oslo, 17. juni 2016 (bilde: Aftenposten)

Gjenvisitten til Stortingets utenriks- og forsvarskomité til Russland som var planlagt avholdt 2.-3. februar 2017, ble utsatt grunnet at to stortingsrepresentanter ikke fikk visum til Russland.

Representanter fra begge to kamre av Russlands Føderale forsamling, parlamentarikere fra en rekke russiske regioner – Arkhangelsk-, Vologda-, Kaliningrad-, Leningrad-, Murmansk-, Novgorod-oblast, Nenets autonome distrikt og Sankt-Petersburg deltok i Nordisk råd sitt parlamentariske program 19.-21. mars 2018 i Oslo.

Den russiske delegasjonen ledet av viseformann i Statsdumaen Olga Epifanova møtte Stortingets visepresident Morten Wold, leder for norsk delegasjon i Arktiske parlamentarikerkonferanser og leder i Den arktiske parlamentarikerkomiteen Eirik Sivertsen, Nordiske rådets president Michael Tetzschner. Aktuelle spørsmål av interparlamentarisk samarbeid ble diskutert. Russiske parlamentarikere møtte også ordfører i Oslo Marianne Borgen, ble kjent med arbeidet av lokale myndigheter.

Dialogen mellom fagministeriene fortsetter. Det gjennomføres arbeid innenfor en rekke bilaterale samarbeidsorganer. 30. mai 2017 i Oslo ble det avholdt en sesjon i Den blandete russisk-norske miljøvernkommisjon, 27.- 28. juni 2017 i Kirkenes en sesjon i Den russisk-norske kommisjonen for atomsikkerhet og 8. - 13. oktober 2017 i Kazan en sesjon i Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon.

I mars 2014 ble det militære samarbeidet med Russland suspendert av Det norske forsvarsdepartementet pga. situasjonen i Ukraina. 2. februar 2018 etter et lengre opphold ble det i Moskva gjennomført konsultasjoner mellom forsvarsdepartementene.

Samtidig fortsetter samarbeidet mellom kyst,- rednings- og grensetjenestene i begge land samt den direkte kontakten mellom hovedkvarteret til den russiske Nordflåte og Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Det første møte om oljevernberedskap i kystnære områder med deltakelse fra representantene for Ministeriet for sivilt forsvar, krisesituasjoner og håndtering av følgene av naturkatastrofer, Transportministeriet samt det norske Kystverket ble avholdt i Murmansk i desember 2017.

En spesiell plass i det bilaterale forholdet har spørsmål knyttet til russisk tilstedeværelse på Spitsbergen. Russland, som er part til den internasjonale Avtalen av 1920, utøver brede næringsvirksomhet og forskningsaktiviteter på øygruppen. Siden 2007 arbeider Den russiske regjeringskommisjonen til ivaretakelse av russisk tilstedeværelse på Spitsbergen. Siden juni 2012 har kommisjonen vært ledet av viseformann for Den Russiske Føderasjonens Regjering Arkadij Dvorkovitsj.

I 2016 ble Det russiske forskningssenteret opprettet på Spitsbergen. Dette er et konsortium bestående av forsknings-, utdannings- og andre organisasjoner. Representanter for det russiske vitenskapelige samfunnet i Barentsburg fikk status som faste medlemmer i representantskapet i Svalbard Science Forum (SSF).

Russiske og norske institusjoner og redningstjenester samarbeidet godt under søk- og redningsoperasjonen i forbindelse med helikopterulykken på Spitsbergen i oktober-november 2017.