Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Politikk

Politikk

Den første omtalen av en avtalefestning av det bilaterale forholdet mellom Russland og Norge fant sted i det 13. århundre. I 1251 ble den første avtalen om regulering av forholdet på grenseområdene mellom Russland (Novgorod-riket) og Norge inngått. I 1326 kom en ny avtale på plass som fastsatt den allerede eksisterende landegrensen mellom de to statene. Denne grensen, som aldri ble krenket av kriger, ble den første avtalefestede grensen som eksisterte i Europa. Den er også vårt lands eldste statsgrense. Den nåværende grenselinjen ble fastsatt i 1826. Lengden på landegrensen er på 198 km og havgrensen i Varangerfjorden er på 24 mil. 

 

Russisk-norske grense med grenseovergangspunkt Borisoglebsk-Storskog

Russland var det første landet som offisielt anerkjente Norges uavhengighet i 1905. I oktober 1944 frigjorde Den røde armé Øst-Finnmark fra de tyske styrkene under Petsamo-Kirkenes-operasjonen. Dette la grunnlaget for Norges frigjøring fra den tyske okkupasjonen. 16. desember 1991 anerkjente Norge, som det første vestlige landet, Russland som en suveren stat.


Innbyggere i Kirkenes kommer ut av et tilfluktsrom, der de gjemte seg fra nazistene. 25. oktober 1944


Det russisk-norske forholdet utviklet seg ganske aktivt frem til Ukraina-krisen og var kjennetegnet av innholdsrik politisk dialog.

26. og 27. april 2010 kom Presidenten i Den Russiske Føderasjon Dmitrij А.Medvedev til Norge på statsbesøk. Det ble gjennomført samtaler med Kong Harald V og daværende Stortingspresident Dag Terje Andersen samt forhandlinger med Statsministeren (den gang Jens Stoltenberg). Russlands President deltok i arbeidet til Det 1. russisk-norske businessforumet. Som følge av møtet undertegnet den russiske Presidenten og den norske Statsministeren en Felleserklæring og utenriksministrene i Russland og Norge en Felleserklæring om spørsmål vedrørende maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.

Dmitrij А.Medvedev og Jens Stoltenberg, Oslo, 2010

15. september 2010 avla Norges Statsminister et arbeidsbesøk til Murmansk der det ble gjennomført forhandlinger med Presidenten i Den Russiske Føderasjon. Avtalen mellom Russland og Norge om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet ble undertegnet med Russlands President og Norges Statsminister til stede. Avtalen trådte i kraft 7. juli 2011.

21. juni 2012 hadde Formannen for Den Russiske Føderasjons Regjering Dmitrij А.Medvedev og den norske Statsministeren Jens Stoltenberg en kort samtale under Rio+20 - FNs konferanse om bærekraftig utvikling. 5. april 2013 i Sankt-Petersburg, på sidelinjen av statsministerkonferansen om miljøet i Østersjøen, fant en samtale mellom Dmitrij А.Medvedev og Jens Stoltenberg sted.

4. juni 2013, etter Barentstoppmøtet 3.-4. juni 2013 i Kirkenes, gjennomførte Jens Stoltenberg og Dmitrij А.Medvedev bilaterale forhandlinger og deltok i en symbolsk grensekryssingsseremoni mellom Russland og Norge. Det ble undertegnet en avtale mellom Rosgranitsa og det norske Justisdepartementet om samarbeid og informasjonsutveksling når det gjelder utvikling av grensepasseringsspunktene.

13.-16. februar 2014 besøkte Norges Statsminister Erna Solberg de olympiske vinterlekene i Sotsji der hun møtte Formannen for Den Russiske Føderasjons Regjering Dmitrij А.Medvedev.

25.-27. februar 2014 besøkte Kronprins Haakon Sankt-Petersburg for å delta i åpningsseremonien til Jotuns nye fabrikk. På sidelinjen av dette besøket ble oljekonferansen INTSOK gjennomført.

Det ble gjennomført regelmessige besøk og møter mellom utenriksministrene. 20.-21. januar 2014 besøkte Norges utenriksminister Børge Brende Moskva hvor han møtte lederen for Russlands Utenriksministerium.

Grunnet Norges standpunkt til situasjonen i Ukraina og Krims tilbakevendelse til Russland, har intensiteten i de russisk-norske politiske kontaktene gått betraktelig ned. 

Russlands Utenriksminister Sergej V.Lavrov avla et besøk til Kirkenes 24.–25. oktober 2014 i forbindelse med 70-års jubileet for Den røde armés frigjøring av Nord-Norge. På arrangementet fra norsk side deltok Kong Harald V, Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Børge Brende, som Sergej V.Lavrov også hadde forhandlinger med.

Utenriksminister Sergej Lavrov på besøk i Kirkenes, 24-25. oktober 2014

14. oktober 2015 i Oulu, på sidelinjen av sesjonen i Barents euroarktiske råd (BEAC), og 29. mars 2017 i Arkhangelsk, på sidelinjen av forumet ”Arktis - dialogens territorium”, fant korte samtaler mellom Sergej V.Lavrov og Børge Brende sted. Børge Brende deltok på ministermøte i BEAC 18.-19. oktober 2017 i Arkhangelsk som avsluttet Russlands formannskap innenfor dette formatet. 6. desember 2018 på sidelinjen av OSSEs utenriksministermøte i Milano fant det sted et møte mellom Russlands Utenriksminister Sergej V.Lavrov og Norges Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

På sidelinjen av FNs klimakonferanse i Paris 30. november–12. desember 2015 ble det avholdt et møte mellom Minister for naturressurser og økologi Sergej Y.Donskoj og daværende Norges Klima- og miljøvernministeren Tine Sundtoft. I forbindelse med deltakelsen på Den 21. Nordatlantiske fiskeriministerkonferansen avla Norges Fiskeriminister Per Sandberg et besøk til Sankt-Petersburg 9.–10. juni 2016. Det ble gjennomført bilaterale samtaler med lederen for Det føderale fiskeribyrået Ilja Sjestakov. I september 2016 på sidelinjen av Det internasjonale energiforumet i Algerie møtte Energiminister Alexander Novak sin norske kollega, Olje- og energiminister Tord Lien. I november 2016 i Oslo avholdt Sergej Donskoj møter med Næringsminister Monica Mæland, Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen og Tord Lien. Et nytt møte mellom Ilja Sjestakov og Per Sandberg fant sted på sidelinjen av Det internasjonale fiskeriforumet i Sankt-Petersburg 14.-16. september 2017.

Kontakter på statsministernivå ble gjenopptatt på slutten av 2018. 19. oktober 2018 ble samtalen mellom Formannen for Den Russiske Føderasjons Regjering Dmitrij A.Medvedev og Statsminister Erna Solberg holdt på sidelinjen av ASEM-forumet (Asia Europe Meeting) i Brussel.

 9.-10. april 2019 deltok Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i det internasjonale forumet «Arktis - dialogens territorium» i Sankt-Petersburg der det ble avholdt et møte mellom President i Den Russiske Føderasjon Vladimir Putin og Erna Solberg.


20. april 2017 i Moskva etter en fireårig pause ble det avholdt 17. sesjon i Den russisk-norske regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og forsknings- og teknologisamarbeid. Det 18. møte under ledelse av Minister for naturressurser og økologi Dmitrij Kobylkin og den norske Næringsministeren Thor Røe Isaksen fant sted i Oslo 25. oktober 2018.

Det opprettholdes kontakter mellom parlamentene i Russland og Norge. 4.–5. desember 2013 kom Lederen for Føderasjonsrådet i Den Russiske Føderasjons Føderale Forsamling Valentina Matvijenko på offisielt besøk til Norge. Det ble avholdt møter med Stortingspresident Olemic Thommessen og Statsminister Erna Solberg.

Det er opprettet grupper for samarbeid med Stortinget i Føderasjonsrådet (koordinator - Igor Tsjernysjenko) og i Statsdumaen (koordinator – Mikhail Degtjarev). Etter valget i Norge ble det sammensatt en ny «vennskapsgruppe» i Stortinget i februar 2018 (ledes nå av representanten for Arbeiderpartiet Runar Sjåstad).

En delegasjon fra Føderasjonsrådet under ledelse av formannen for utenrikskomiteen Konstantin Kosatsjov og bestående av senatorer Rafail Zinurov, Arnold Tulokhonov, Ljudmila Kononova og Igor Tsjernysjenko besøkte Oslo 16.–17. juni 2016. Det ble avholdt møter med Stortingets visepresident Ingjerd Schou, lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt, lederen for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Større og statssekretæren i Utenriksdepartementet Tore Hattrem.

Konstantin I.Kosatsjov holder et foredrag på Universitetet i Oslo, 17. juni 2016 (bilde: Aftenposten)


Gjenvisitten til Russland av Stortingets utenriks- og forsvarskomité under ledelse av Anniken Huitfeldt fant sted 30.mai – 1. juni 2018.

Representanter fra begge kamre av Den Russiske Føderasjons Føderale Forsamling og regionale parlamentarikere deltok i parlamentariske program av Nordisk råd (Oslo, 19.-21. mars 2018). Den første nestleder i Komiteen for regionalpolitikk i Nord og Fjernøsten i Statsdumaen Valentina N. Pivnenko deltok i møtet av Den faste komité i den parlamentariske Østersjøkonferansen i Trondheim 11.-14. November 2018. 5. april 2018 ble det gjennomført en videokonferanse av de parlamentariske «vennskapsgruppene». Delegasjonene fra Føderasjonsrådet og Statsdumaen deltok i den 28. parlamentariske Østersjøkonferansen 25-27. august 2019 i Oslo.

Parlamentariske forhold ble vanskeligere etter at medarbeideren i Føderasjonrådets stab Mikhail Bochkarev som deltok i et seminar i Stortinget i Oslo i regi av Europeisk senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon, ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste på Gardermoen (Oslo Lufthavn) i september 2018 med falske anklager for spionasje. 19. oktober ble den russiske statsborgeren løslatt uten unnskyldning, i april 2019 ble rettsaken «henlagt på bevisets stilling». I forbindelse med denne holdningen nektet Føderasjonsrådet og Statsdumaen å sende delegasjoner til sesjonen av Nordisk råd i Oslo 30. oktober - 1. november 2018.

Det fortsettes dialogen mellom bransjeavdelinger, pågår arbeidet i en rekke bilaterale samarbeidsorganer. 14.-19. oktober 2018 ble det holdt et møte av Den blandede russisk-norske fiskerikommisjon i Ålesund. I 2019 ble det holdt møter av Kommisjonen for miljøvernsamarbeid (Moskva, 18-19. februar) der det ble signert et samarbeidsprogram for 2019-2021 og Den russisk-norske kommisjonen for atomsikkerhet (Tromsø, 20.-21. juni).

I mars 2014 avbrøt Norges forsvarsdepartement militært samarbeid med Russland på grunn av situasjonen i Ukraina. 2. februar 2018, etter en lang pause, ble det gjennomført konsultasjoner i Moskva mellom forsvarsdepartementene i de to landene. 14. mars 2019 i Oslo ble det holdt konsultasjoner mellom sjefen for Hoveddirektoratet for internasjonalt militært samarbeid ved Russlands Forsvarsministerium Aleksander Ksjhimovskij og ekspedisjonssjef i Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner ved Forsvarsdepartementet Per H. Vaglum.

Det utvikler seg samarbeid innen reiseliv, det gjelder felles handlingsprogram for 2017-2020. Det 4. russisk-norske reiselivsforum ble arrangert i Oslo 19. april 2018, og et møte av Den blandete kommisjonens arbeidsgruppe for reiseliv ble avholdt i Oslo 24. oktober 2018.

Det er etablert kontakter mellom kyst-, grense-, toll- og redningsetater i Nord. 8. februar 2019 trådte det i kraft protokollen som beskriver statsgrensegang og som fastsatt en økning av grenselengden fra 195,7 til 197,7 km. Russiske og norske myndigheter og redningsetater viste et godt samspillnivå under søkeoperasjonen i oktober-november 2017 i forbindelse med ulykken med et russisk helikopter på Spitsbergen. 30. mai 2018 ble det gjennomført russisk-norske redningsøvelse i Barentshavet i samsvar med avtalen fra 1995.

Russisk tilstedeværelse på Spitsbergen tar en spesiell plass i bilaterale forhold. Russland som er en part i den internasjonale traktaten fra 1920 utfører omfattende økonomisk og vitenskapelig virksomhet på øygruppen. Siden 2007 fungerer Russlands Regjeringskommisjon for opprettholdelse av russisk tilstedeværelse på Spitsbergen ledet av viseformann for Den Russiske Føderasjons Regjering Yurij P.Trutnev.

I 2016 på Spitsbergen ble det satt i drift Det russiske vitenskapssenter som er et konsortium av forsknings-, utdannings- og andre organisasjoner. Representanter for det russiske vitenskasmiljø i Barentsburg fikk status som faste styremedlemmer av Svalbard Scientific Forum (SSF).