Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Fiskeri

Forholdet mellom Russland og Norge innen fiskerisektoren er stabilt og hovedsakelig i samsvar med partenes interesser. Den blandede russisk-norske fiskerikommisjon arbeider effektivt og er på russisk side ledet av viseministeren for landbruk og lederen for Det føderale fiskeribyrået Ilja Sjestakov og på norsk side av assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet Arne Benjaminsen. Spørsmål om forbedring og utvikling av bilaterale relasjoner i fiskerisektoren, utarbeidelse av felles anbefalinger om rasjonell bruk av levende marine ressurser i Nordøst-Atlanteren, koordinering av vitenskapelig fiskeriforsking og bistand til samarbeid mellom interesserte organisasjoner og bedrifter ligger innenfor kommisjonens kompetansen.

Den blandede russisk-norske fiskerikommisjon avholdt 9. -12. oktober 2017 i Kazan sin 47. sesjon. Under sesjonen ble partene enige om vilkår for fangstregulering i Barentshavet og tilstøtende farvann, herunder total tillatt fangst (TAC), nasjonale kvoter samt en rekke andre viktige praktiske spørsmål.

Andelen av varegruppen fisk, kreps- og skalldyr i den totale verdien av norske leveranser til det russiske markedet utgjorde 76% i 2013, 63,2% i 2014, 3,75% i 2015 og 4,8% i 2016. Disse endringene skyldes i hovedsak slutt på leveranser av norsk fisk og fiskeprodukter til Russland fra august 2014 som følge av importforbudet som Russland innførte som økonomisk motreaksjon på Norges tilslutning til EUs sanksjoner mot Russland.

9.-10. juni 2016 deltok Norges fiskeriminister Per Sandberg i Den 21. Nordatlantiske fiskeriministerkonferansen i Sankt-Petersburg. Det ble også gjennomført et møte med Ilja Sjestakov. Et nytt møte mellom Ilja Sjestakov og Per Sandberg fant sted sideløpende med Det internasjonale fiskeriforumet i Sankt-Petersburg 14.-16. september 2017.

I september 2015 underskrev Det føderale fiskeribyrået (Den Russiske Føderasjon) og Klima og miljødepartementet (Kongeriket Norge) et omforent memorandum (MoU) om forvaltning, overvåkning og forskning knyttet til vill atlantisk laks i Finnmark og Murmansk oblast. Innenfor rammene av dette memorandumet avholdes det møter i russisk-norske arbeidsgruppen for samarbeid om forvaltning, overvåkning og forskning knyttet til vill atlantisk laks i Finnmark og Murmansk oblast (arbeidsgruppens siste møte fant sted 24.-26. oktober 2017 i Trondheim).