Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Fiskeri

Fiskeri

Siden 1975 fungerer Den blandede russisk-norske fiskerikommisjon. På russisk side ledes kommisjonen av viseministeren for landbruk og lederen for Det føderale fiskeribyrået Ilja Sjestakov og på norsk side av assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet Morten Berg.

Spørsmål om forbedring og utvikling av bilaterale forhold innen fiskerisektoren, fastsettelse av kvoter for produksjon, utarbeidelse av tekniske tiltak for å regulere fangst og langsiktige strategier for rasjonell utnyttelse av felles fiskebestander i Barents- og Norskehavet, koordinering av vitenskapelig fiskeriforsking ligger innenfor kommisjonens ansvarsområde.

Innenfor kommisjonen fungerer Den faste russisk-norske komiteen for fiskeriforvaltning og en rekke felles arbeidsgrupper.

Under den 48. sesjon av Den blandede russisk-norske fiskerikommisjon 14.-19. oktober 2018 i Ålesund fant det sted et møte mellom Ilja Sjestakov og Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Mer informasjon om kommisjonens arbeid er tilgjengelig på www.jointfish.com

Andelen av varegruppen fisk, kreps- og skalldyr i den totale verdien av norske leveranser til det russiske markedet utgjorde 76% i 2013, 63,2% i 2014, 3,75% i 2015, 4,8% i 2016, 2,3% i 2017 og 2,7% i 2018. Disse endringene skyldes hovedsakelig slutten på leveranser av norsk fisk og fiskeprodukter til Russland fra august 2014 som følge av importforbudet som Russland innførte som økonomiske svartiltak på Norges tilslutning til EUs sanksjoner mot Russland.