Fiskeri
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Fiskeri

Fiskeri


Siden 1975 fungerer Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon. På russisk side ledes kommisjonen av viseministeren for landbruk og lederen for Det føderale fiskeribyrået Ilja Sjestakov og på norsk side av assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet Morten Berg.

Spørsmål om forbedring og utvikling av bilaterale forhold innen fiskerisektoren, fastsettelse av kvoter for produksjon i Barents- og Norskehavet, utarbeidelse av tekniske tiltak for å regulere fangst og langsiktige strategier for rasjonell utnyttelse av felles fiskebestander, koordinering av vitenskapelig fiskeriforsking ligger innenfor kommisjonens ansvarsområde.

Innenfor kommisjonen fungerer Den faste russisk-norske komiteen for fiskeriforvaltning og en rekke felles arbeidsgrupper.

12.-16. oktober 2020 ble det gjennomført 50. møte av Den blandete fiskerikommisjon i formatet av en videokonferanse.

Mer informasjon om kommisjonens arbeid er tilgjengelig på www.jointfish.com. 

Andelen av varegruppen fisk, kreps- og skalldyr i den totale verdien av norske leveranser til det russiske markedet utgjorde 76% i 2013, 63,2% i 2014, 3,75% i 2015, 4,8% i 2016, 2,3% i 2017, 2,7% i 2018, 2,9% i 2019. Disse endringene skyldes hovedsakelig slutten på leveranser av norsk fisk og fiskeprodukter til Russland fra august 2014 som følge av importforbudet som Russland innførte som økonomiske svartiltak på Norges tilslutning til EUs sanksjoner mot Russland.