De handelsøkonomiske relasjoner
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

De handelsøkonomiske relasjoner

Handelsøkonomiske forhold

Det rettslige grunnlaget for handelsøkonomiske forbindelser mellom Russland og Norge utgjør følgende mellomstatlige avtaler, som også danner rammebetingelser for den utenriksøkonomiske virksomheten: Avtalen om handel og økonomisk samarbeid av 26. mars 1996Avtalen om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer  av 4. oktober 1995Overenskomsten til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter og inntekt og formue av 26. mars 1996 og Overenskomst om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet  av 15. september 2010.

Grunnlaget for arbeidet til Russisk-Norsk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og tekniskvitenskapelig samarbeid er Avtalen om handel og økonomisk samarbeid av 26. mars 1996. Kommisjonens formann på russisk side er Minister for naturressurser og økologi Dmitrij Kobylkin og på norsk side Næringsminister Iselin Nybø.

Etter en fireårig pause grunnet norsk reaksjon på krisen i Ukraina ble den 17. sesjon avholdt i Moskva 20. april 2017. Den 18. sesjon fant sted i Oslo 25. oktober 2018.

Kommisjonen har følgende arbeidsgrupper:

- for reiseliv;

- for regionalt og grensenært samarbeid;

- for skipsbygging.

Norge, som medlem av arbeidsgruppen for Russlands inntreden i WTO, hadde ytt et positivt og konstruktivt bidrag til utviklingen av forhandlingsprosessen og dens vellykkede avslutning. Allerede i 2005 ble alle utestående spørsmål løst, og det ble undertegnet en tilsvarende protokoll. Russlands medlemskap i WTO har skapt et nytt grunnlag for handelspolitiske forhold mellom Russland og landets handelspartnere, inkludert Norge. Med avslutningen av forhandlingene om tiltredelse til WTO, fikk Russland mulighet å bli OECD-medlem og inngå en frihandelsavtale med landene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

I 2007 under sitt formannskap i EFTA tok Norge initiativ om utvidelse av samarbeidet med Russland innenfor rammene av EFTA samt utarbeidelse av en avtale mellom Russland og EFTA-landene om bl.a. liberalisering av bilateral handel med varer og tjenester samt gjensidige investeringer. Men i mars 2014, etter initiativ fra EFTAs delegasjon, ble forhandlingsprosessen lagt på is som svar på hendelser i Ukraina og gjenforeningen av Krim med Russland.

Det bilaterale handelsvolumet ble redusert med 2,3% i 2019 sammenlignet med 2018 til 2,31 mrd. dollar. Den russiske eksporten til Norge falt med 4,6% til 1,97 mrd. dollar (85,1% av volumet, 87,2% i 2018), importen økte med 13,3% til 345,1 mill. dollar (14,9% av volumet, 12,8 i 2018). 

I januar-august 2020 ble handelen redusert sammenlignet med den samme perioden i 2019 med 34,6% (fra 1,66 mrd. dollar til 1,09 mrd. dollar). Den russiske eksporten til Norge ble mindre med 38,5% (fra 1,4 mrd. dollar til 868,1 mill. dollar). Den russiske importen fra Norge ble mindre med 12,6% (fra 253 mill. dollar til 221,1 mill. dollar). Den russiske importen fra Norge utgjorde 20,3% av volumet (15,2% i januar-august 2019), den russiske eksporten til Norge var 79,7% (84,8% i januar-august 2019).

De viktigste varegruppene i Russlands eksport til Norge i januar-august 2020 var olje og oljeprodukter (23,1%), plantebaserte fettstoffer og oljer (16,8%), ikke-jernmetaller (12,8%).

Nøkkelvaregruppene i russisk import fra Norge i januar-august 2020 ble maskiner egnet til enkelte bransjer (21%), dyrefôr (15%), annet transportutstyr (8,7%). 

Det er rundt 70 selskaper med norsk kapital som fortsetter sin virksomhet i Russland innen olje- og gassektoren, hotellbransje, produksjon av båtutstyr, maling og lakk, betongprodukter, landbruksmaskiner, svinekjøtt, matemballasje, osv. 1. april 2020 utgjorde akkumulerte direkte norske investeringer 233 mill. dollar, russiske investeringer i Norge - 410 mill. dollar.

18. oktober 2018 i Moskva ble det avholdt Det 6. russisk-norske businessforumet. Det arrangeres Russisk-norsk minibusinessforum «Russlands regioner». Under 5. businessforumet (Oslo, 15. november 2018) ble det holdt presentasjoner om det økonomiske potensialet og investeringsmulighetene i Leningrad, Kaliningrad og Irkutsk oblast.


Russisk-norske businessforum er en viktig plattform for dialog mellom næringslivet i begge land.