Atom- og strålingssikkerhet og miljøvernsamarbeid
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Atom- og strålingssikkerhet og miljøvernsamarbeid

Atom- og strålingssikkerhet og miljøvernsamarbeid

Et viktig punkt på den bilaterale agendaen har spørsmål knyttet til miljøvern, atom- og strålingssikkerhet samt samarbeid i forbindelse med gjennomføring av redningsoperasjoner, først og fremst i Arktis og Nord. 

Miljøvernspørsmål diskuteres på møter i Den blandete russisk-norske miljøvernkommisjon. Kommisjonens siste sesjon ble avholdt 18.-19. februar 2019 i Moskva.

Felles prosjektvirksomhet gjennomføres i overensstemmelse med Arbeidsprogrammet for 2019–2021 som inkluderer prosjekter innen vern av marint miljø, reduksjon av industriell forurensning, forvaltning av det biologiske mangfoldet i Barentsregionen, kontroll over radioaktiv forurensning i nordområdene og grenseoverskridende samarbeid. 

Russiske og norske eksperter samarbeider om reduksjon av farlige utslipp til luften fra bedriftene tilhørende selskapet «Kola gruve- og metallurgiselskap» («Kola GMK»).

16. februar 2015 ble det signert en intensjonsavtale (MoU) om felles overvåkning av isbjørner i Barentshavsregionen og 30. september 2015 en intensjonsavtale (MoU) om forvaltning, overvåkning og studier av atlantisk laks i Murmansk oblast og Finnmark fylke.

Samarbeidet innen atom- og strålingssikkerhet gjennomføres hovedsakelig innenfor rammene av Den russisk-norske kommisjonen for atomsikkerhet. 25. juni 2020 ble det gjennomført 23. online møte av kommisjonen. Blant prioriterte samarbeidsretninger er trygg utkjørsel av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra Andrejev-bukten (Murmansk oblast), ivaretagelse av sikkerheten ved Kola og Leningrad atomkraftverkene, samarbeid mellom tilsynsmyndighetene, økt ulykkesberedskap og respons ved atomulykker. 

19. mai 2018 i Murmansk ble det avholdt en seremoni for å markere slutten på slepet av flytende kjernekraftverket Akademik Lomonosov fra St. Petersburg til Murmansk.

Felles varslingsprosedyrer for atomulykker og hendelser har blitt igangsatt (slik det er nedfelt i Protokollen inngått mellom Rosatom og Statens strålevern om tidlig varsling av atomulykker og om utveksling av informasjon om atomanlegg som ble underskrevet i september 2015 i margin av IAEAs 59. sesjon).


Om russisk-norske miljøvernkonsultasjoner 

Aktiviteter av «Norilsk Nickel» for å redusere den negative effekten på miljøet av produksjonen 

Om miljøovervåking i påvirkningsområde av «Kola GMK» 


I 2015 ble det signert en intensjonsavtale (MoU) om felles overvåkning av isbjørn i Barentshavregionen