Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Helsevesen

Russland og Norge har både et bilateralt samarbeid innen helse og også gjennom regionale organisasjoner.

Avtalen om samarbeid innen medisin og helse som ble inngått 25. september 1994 mellom Russlands ministerium for helse og medisinsk industri og Norges helse- og omsorgsdepartement utgjør det rettslige juridiske grunnlaget for det bilaterale samarbeidet. I henhold til denne avtalen har partene forpliktet seg til å bidra til en videre utvikling og utvidelse av relasjonene «innen medisin, helsepolitikk og -praksis». Hvert fjerde år vedtar helsedepartementene i begge land et samarbeidsprogram for den tilsvarende perioden for å nå målene i Avtalen (nå fungerer programmet for perioden 2017-2020).

Helsesamarbeidet utvikles mest aktivt mellom regionene i de to landene. Regioner (oblast) i Nordvest-Russland og fylker og kommuner i Nord-Norge har signert en rekke bilaterale avtaler. Man samarbeider om å løse de mest presserende problemene i regionen (som spredningen av HIV/AIDS og tuberkulose samt alkohol- og narkotikaavhengighet). Det inngås samarbeidsavtaler mellom enkelte sykehus, og det foregår utveksling av vitenskapelig kunnskap og erfaring i bruk av nye medisinske teknologier (en særskilt interesse for begge parter utgjør mulighetene for bruk av telemedisin i nord og i urbefolkningens bo-områder).

Russland og Norge har etablert tette relasjoner på helseområdet også innenfor eksisterende regionale formater, først og fremst Barents euroarktiske råd (BEAC) og Den nordlige dimensjon.

Helseministerium i Republikken Komi og Helse- og omsorgsdepartementet deler formannskapet i arbeidsgruppen for helse og sosiale saker under BEAC i perioden 2018-2020.