Helsevesen
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Helsevesen

Helsevesen

Russland og Norge samarbeider innen helsevesen både bilateralt og gjennom regionale organisasjoner.

Avtalen om samarbeid innen medisin og helse som ble inngått 25. september 1994 mellom Russlands Ministerium for helse og medisinsk industri og Norges Helse- og omsorgsdepartement utgjør det rettslige grunnlaget for det bilaterale samarbeidet. I henhold til dette dokumentet har partene forpliktet seg til å bidra til videre utvikling og utvidelse av forbindelser «innen medisin, helsepolitikk og -praksis». Hvert fjerde år vedtar helsedepartementene i begge land et samarbeidsprogram for den tilsvarende perioden for å nå målene i Avtalen.

11. november 2019 i Oslo fant det sted et seminar for bilateralt helsesamarbeid, samt første Barents ministermøte med deltakelse av Russlands visehelseminister Oleg O.Salagay og Norges helseminister Bent Høie.

Helsesamarbeidet utvikles mest aktivt mellom regionene i de to landene - regioner (oblast) i Nordvest-Russland og fylker og kommuner i Nord-Norge som har signert en rekke bilaterale avtaler. Man samarbeider om å løse de mest aktuelle problemene i regionen (som spredningen av HIV/AIDS og tuberkulose samt alkohol- og narkotikaavhengighet). Det inngås samarbeidsavtaler mellom enkelte sykehus, og det foregår utveksling av vitenskapelig kunnskap og erfaring i bruk av nye medisinske teknologier (en særskilt interesse for begge parter utgjør mulighetene for bruk av telemedisin i nord og i urfolks bo-områder).

Russland og Norge har etablert tette forbindelser på helseområdet også innenfor regionale formater, først og fremst Barents euroarktiske råd (BEAC) og Den nordlige dimensjon.