Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
04 декабря / 2018

Om besøk av delegasjon fra Moskvas regjering

2.-4. desember 2018 besøkte en delegasjon fra Moskvas regjering ledet av sjefen i sentrale bydel V.V.Goverdovsky Oslo for å utveksle erfaring innen byplanlegging og utvikling, arbeid av bytjenester, offentlig transport.

Det ble gjennomfort fruktbare møter med representanter for Oslo kommune. På Ambassaden ble delegasjonen mottatt av Russlands Ambassadør i Norge T.Ramishvili.