Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
25 августа / 2019

Om blomsternedleggelse til minnesmerket over sovjetiske soldater i Oslo 25. august 2019

25. august 2019 la nestleder i Føderasjonsrådets komite for sosial politikk Elena Bibikova og lederen i Statsdumaens delegasjon til Den parlamentariske østersjøkonferansen Valentina Pivnenko sammmen med ledsagende personer ned blomster til minnesmerket over sovjetiske soldater på Vestre Gravlund i Oslo.