Om den antirussiske publikasjonen på NRKs nettside
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
01 ноября / 2021

Om den antirussiske publikasjonen på NRKs nettside

Publikasjonen på NRKs nettside av 31. oktober «Tror Russland bruker krigsminnesmerker for å påvirke nordmenn» overrasker. Der vises det til uttalelser fra en rekke norske statsvitere (Hedda Langemyr fra UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, fagdirektør Eskil Grendahl Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt). Ifølge dem er installasjon i Nord-Norge i de siste årene av enkelte minnesmerker over sovjetiske soldater som omkom på norsk jord Russlands «lumske strategi» med målet om «å ta vekk oppmerksomheten fra spenningen som piskes opp i nord og utøve hybrid påvirkning på sivilsamfunnet».

Vi mistenker at nesten likt «resonnement» ble lagt til grunn for sørgelig berømt Operasjon Asfalt (1951) med flytting av rester på mange tusener sovjetiske krigsfanger som døde i nazistisk fangenskap i Norge under krigsårene. Da trodde man også at sovjetiske graver og minnesmerker spilte «den hybride rollen» som angivelig påskudd til besøk av Nord-Norge med etterretningsformål.

Det ønskes å påminne «ekspertene» at Sovjetunionens mennesketap på Norges territorium i fascistiske konsentrasjonsleirer og under frigjøringskamper i Øst-Finnmark er nesten dobbelt så store som summerende norske tap under krigen. Vår felles plikt overfor de falne er å hedre deres minne og vi er takknemlige overfor det norske folket og norske myndigheter for forsvarlig forhold til sovjetiske graver og minnekomplekser i Norge, noe som ble på nytt bekreftet under seremonien da utenriksministre fra Russland og Norge la ned blomster ved minnesmerket i Tromsø 25. oktober.

Man kan også påminne at det er oppført mange minnesmerker over soldater fra andre land som var allierte med Norge. Det utelukkes ikke at i tillegg til dem kan det oppføres nye dersom man finner ukjente gravplasser. Da blir det spennende å få vite om reaksjonen fra de ovennevnte ekspertene. Er det sånt at vi får høre igjen beskyldinger om «hybrid påvirkning mot naive nordmenn»?