Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
20 декабря / 2018

Om et møte av Russlands Ambassadør Teymuraz Ramishvili med elever i Katedralskole i Oslo

18. desember 2018 besøkte Russlands Ambassadør i Norge Teymuraz Ramishvili Katedralskole i Oslo hvor han møtte elevene som studerer russisk.

Under en uformell og livlig samtale fortalte Ambassadøren om Russlands historie og aktuell politisk situasjon, russisk diplomatisk tjeneste, muligheter til å få utdanning i Russland, delte sine vurderinger om russisk-norske forhold og internasjonale saker.

Representanter for skolen takket for Ambassadens bistand med åpningen av russisk språkkabinett ved skolen i oktober d.å. og uttrykte interesse til å fortsette vennskapelige kontakter.