Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
28 мая

Om møte av arbeidsgruppen for skipsbygging av Norsk-Russisk regjeringskommisjon

I Ålesund fant det sted skipsbyggingsseminaret organisert av Norsk-Russisk Handelskammer ved støtte av Russlands Handelsrepresentasjon i Norge. (28. mai) og møte av arbeidsgruppen for skipsbygging av Norsk-Russisk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og tekniskvitenskapelig samarbeid (29. mai). Den russiske delegasjonen ble ledet av viseminister for industri og handel Оleg N.Ryazancev, den norske – av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen.
I seminaret deltok representanter av interesserte selskaper, det ble gjennomført møter som skapte grunnlaget for videre styrking av bransjesamarbeid.