Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
04 февраля

Om møte mellom Den Russiske Føderasjons viseminister for utvikling av Fjernøsten og Arktis A.V.Krutikov og statssekretær i Norges Utenriksdepartement J.F.Holte

4. februar 2020 i Oslo ble det gjennomført et møte mellom Den Russiske Føderasjons viseminister for utvikling av Fjernøsten og Arktis A.V.Krutikov og statssekretær i Norges Utenriksdepartement J.F.Holte. Partene drøftet aktuelle spørsmål og perspektiver for russisk-norsk samarbeid i nord. A.V.Krutikov fortalte om hovedretninger for sosial-økonomisk utvikling av Russlands del i Arktis, utnyttelse av den nordlige sjøruten, støtte til urfolk.