Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
15 ноября / 2018

Om russisk-norske konsulære konsultasjoner

15. november 2018 i Oslo fant det sted russisk-norske konsulære konsultasjoner. Delegasjonen av Russlands Utenriksministerium ble ledet av visedirektør av konsulære avdelingen Aleksey V.Utkin, fra den norske side deltok representanter av utenrikstjenesten og Justis- og beredskapsdepartementet ledet av ekspedisjonssjef i UDs serviceavdeling Lajla Brandt Jakhelln.

Under møtet drøftet man detaljert tilstanden av bilaterale konsulære forhold og dets juridiske aspekter, visumpraksis i russiske og norske konsulære stasjoner, spørsmål om beskyttelse av rettigheter til russiske statsborgere som stadig oftere nektes for innreise til Norge med gyldige visumer, fungering av regimet med forenklede gjensidige reiser for beboere i grenseområdene, problematikken med barnevernets fratakelse av barn fra familier av russiske statsborgere.

Den russiske siden understreket at kollektiv begrensning av retten til fri bevegelse for beboere fra Krim og Sevastopol (visumutstedelse, godkjennelse av pass) er uakseptabelt og at det er nødvendig å opphøre den vedtatte bortvisninsordningen på Spitsbergen som er i strid med prinsippet av fri adgang til arkipelet.