Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
22 ноября / 2018

Om studier i Russland i 2019/2020

Norske statsborgere samt russiske landsmenn som oppholder seg permanent i Norge (uten fast bosted i Russland) som ønsker å studere i Russland med statsstøtte fra føderalbudsjett i 2019/2020 studieår, kan registrere seg i systemet RUSSIA.STUDY.

RUSSIA.STUDY kan man finne en liste over utdanningsinstitusjoner, krav til søkere og nødvendige dokumenter.

Forøvrig kan man velge utdanningsinstitusjon ved hjelp av et interaktivt veiledningssystem «De beste universitetene i Russland: velg ett for deg».

Nærmere informasjon om søknadskampanje 2019/2020 er publisert på nettsiden til Rossotrudnichestvo (Federal Agency for the CIS Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation).

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktperson i Russlands Ambassade i Norge – 1. ambassaderåd Vladimir Isupov, tel. +47 22 55 22 78, e-post: rembassy@online.no.