Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
21 февраля / 2019

Tale av Russlands Ambassadør i Norge Teymuraz O.Ramishvili i anledning åpningen av utstilling for verk fra kolleksjonen av Det statlige Tretyakovgalleri på Munchmuseet, Oslo 21. februar 2019

Kjære damer og herrer!

Gratulerer arrangører og gjester med åpningen av den første «utvekslingsutstillingen» av Munchmuseet og Det statlige Tretyakovgalleri, dets samling utgjør stolthet av den russiske kunsten. Håper på at prosjektet blir suksessfull og at allerede i den nye bygningen av Munchmuseet i 2022 får vi se utstilling av russisk avantgarde og russisk moderne kunst etterpå.

Utstillingen «Svaneprinsessen» er sammensatt av malerier av fremragende russiske kunstmalere Mikhail Vrubel, Isaak Levitan, Viktor Vasnetsov som hentet inspirasjon fra eventyr-mytologiske susjetter og nasjonal folketradisjon ved å lete etter nasjonal- og kulturidentitet ved skifte av 19.-20. århundre. Disse tendensene var typiske ikke bare for russiske kunstnere men også for kunstmalere fra Norge og andre land i Norden - verkene fremstilt på utstillingen viser helhetlig felles trekk og nærhet av russisk og nordisk kunst. Det er interessant, at grunnlegger av Tretyakovgalleri, samler og mesen Pavel Tretyakov i sin tid støttet aktivt russiske kunstnere som viste interesse for Nord og skildret i deres kunst skjønheten av nordområdene under reiser i Norden og blant annet i Norge.

Utstillingsåpningen er en viktig begivenhet innen museumsutvekslinger mellom Russland og Norge. I nåtiden, under forhold, når samarbeidet mellom våre land er begrenset som følge av politiske uenigheter er det som aldri før viktig å øke innsatsen for bilateralt samspill innen kultur-humantær sfære.

I oktober 2019 finner det sted en veldig viktig begivenhet for folkene i Russland og Norge - feiring av 75-årsjubileum for den sovjetiske hærens befrielse av Arktis (inkludert norsk Finnmark fylke) fra tyskfascistiske erobrere.

Bevaring av minne om vår felles arv er grunnlaget som forbindelser mellom Russland og Norge bygges på, både idag og i framtiden. Jeg er sikker på at jubileumsarrangementer som planlegges idag sammen med den norske side vil tjene til gode for vårt bilateralt samarbeid.

Dagens arrangement er egnet for å vise betydningsgraden av felles utstillinger for gjensidig berikelse av kulturer, styrking av gjenforståelse mellom folkene våre, bundet med hundreårslang historie av godt naboskap. Jeg er sikker på at utstillingen forblir i minner ikke bare som lysende begivenhet i Oslos kulturliv og eksempel på profesjonelt samarbeid mellom museene fra Russland og Norge men blir impulsen for styrking og utvikling av russisk-norsk kultursamarbeid.

Ønsker til organisatorer fortjent suksess og til kunst-elskere og kunst-kjennere gode påfallende opplevelser ved å bli kjent med mesterverk av russisk malerkunst.

Takk for oppmerksomheten.