Uttalelse fra Russlands Ambassade i Norge om tildelingen av Sønstebyprisen
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
15 января

Uttalelse fra Russlands Ambassade i Norge om tildelingen av Sønstebyprisen

Vi synes at det er blasfemisk og absurd å tildele prisen kalt etter Gunnar Sønsteby – enestående motstandshelt – til visse organisasjoner som går ut med antirussiske beskyldinger, ved å ta hensyn til felles kamp av Sovjetunionen og Norge mot fascisme. Disse har ikke noe med å «tjene demokratiet».
I 2018 i startet Nasjonalt koordineringssenter for dataepisoder sin virksomhet i Russland. Senteret er ansvarlig for landets samspill med utenlandske statlige og ikke statlige aktører innen denne problematikken.
På nytt tiltrekker vi oppmerksomheten av kompetente norske organer på behov om å bruke offisielle kanaler for utveksling av informasjon om datahendelser, som myndighetene «ikke legger merke til» ved å gå ut med offentlige grunnløse beskyldinger og belønne seg med priser.