Åpningstider
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Åpningstider

Postadresse:  Den russiske ambassade, 0244 Oslo 

Besøksadresse: Drammensveien 74, Oslo  

Tel.:   (+47) 22 55 17 63 

Faks:   (+47) 22 55 17 64 

E-post:  consul@online.no

 

Kortere åpningtider på konsulatavdelingen

Kjære besøkende,

I forbindelse med evaluering av antall henvendelser til konsulatavdelingen med forskjellige spørsmål er det bestemt å forkorte åpningstiden. Konsulatet vil ikke lenger være åpent for besøkende om ettermiddagen fra 13:30 til 16:00.

Fra og med 9. januar 2017 vil konsulatavdelingen ved  den Russiske Føderasjons ambassade i Norge bare motta henvendelser i perioden fra kl. 08:30 til kl. 12:00 mandag til fredag forutenom offisielle fridager. Utlevering av ferdigbehandlede russiske pass er mellom 08:30 til 11:30.

Årlig fra og med 1. april til og med 30. juni (periode for statistisk høyest antall henvendelser) er konsulatavdelingen ved ambassaden åpent for alle henvendelser utenom visumspørsmål fra kl. 08:30 til kl. 13:00 mandag til fredag forutenom offisielle fridager. Utlevering av ferdigbehandlede russiske pass er mellom 08:30 til 12:30.

Tid for besøk i forbindelse med visumspørsmål endres ikke og forblir fra kl. 08:30 til kl. 12:00 etter forhåndbestilling av time.

I tilfelle nødsituasjoner som død eller akutt sykdom til nære slektninger vil ansatte ved konsulatavdelingen kunne etter ledelsens bestemmelse utøve konsulære funksjoner utenom oppgitte åpningstider. Alle slike tilfeller må være bekreftet med respektive dokumenter og tid for besøk til konsulatavdelingen må avtales på forhånd gjennom e-mail (consul@online.no) og telefon for nødhjelp (m.+4746858825).

Telefonkonsultasjoner gis fra mandag til fredag fra 08.30 til 12.00.

Fridager i Russland er 1, 2, 3, 4, 5, 7. januar, 23. februar, 8. mars, 1. mai, 9.mai, 12. juni og 4. November. Dersom en helgedag og en fridag er sammenfallende, flyttes fridagen til en påfølgende arbeidsdag.

Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark betjenes av Generalkonsulatet i Kirkenes. Innbyggere på Svalbard betjenes av Generalkonsulatet i Barentsburg.