Informasjon fra Handelsrepresentasjon
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Informasjon fra Handelsrepresentasjon

Velkommen til informasjonsside av Den Russiske Føderasjons Handelsrepresentasjon i Kongeriket Norge


Adresse: Frøyas gate 17, 0273 Oslo, Norge

Telefon: +47 22 44 40 25

E-post: oslo@minprom.gov.ru

 https://no.minpromtorg.gov.ru


Kort historisk oversikt over Den Russiske Føderasjonens Handelsrepresentasjon i Kongeriket Norge


2. september 1921 regnes som datoen da den russiske Handelsrepresentasjon i Kongeriket Norge ble offisielt stiftet.

Handelsrepresentasjonen i Kristiania (Oslo siden 1925) var blant de første sovjetiske institusjonene av denne typen. Den ble opprettet i samsvar med den midlertidige avtalen mellom Russland og Norge av 2. september 1921.Den russiske Handelsrepresentasjonens moderne bygg i Norge


Lev Mikhajlovitsj Mikhajlov (1872-1928) ble utnevnt til den første handelsrepresentant i Kongeriket Norge.

Lev Mikhajlovitsj Mikhajlov var bolsjevikveteran. Han hadde vært medlem av partiet siden 1896, deltok i revolusjonen i 1905 og senere arbeidet i avisene Zvezda og Pravda. For handelsrepresentasjonen som han skulle lede, hadde man laget et særbegrep  «Den russiske handelsdelgasjonen i Norge» og dens leder ble senere kalt «befullmektiget representant».

Fra 25. juni 1922 ble Den russiske handelsdelegasjonen i Norge ledet av Jakov Surits. Senere så Handelsdelegasjonens ledelse slik ut: Aleksandra Kollontaj, delegasjonens rådgiver, Vladimir Osjmianskij, førstesekretær, Marcel Body, personlig sekretær, Jakov Kovalevskij, leder for handelsavdelingen og Aleksandr Kuznetsov, handels- og maritim agent i Vardø.

I 1923 ble Aleksandra Kollontaj utnevnt samtidig til både leder for Den russiske handelsrepresentasjonen og den diplomatiske representasjonen i Norge som hun ledet frem til 1926. Ved hjelp av Aleksandra Kollontaj samordnet man flere konsesjonsavtaler. Norge anerkjente de jure Sovjetunionen og 15. desember 1925 ble den faste avtalen mellom Sovjetunionen og Kongeriket Norge om handel og sjøfart inngått.

I etterkrigstiden begynte Handelsrepresentasjonen gradvis å ta den formen som er typisk for dens virksomhet, under hensyntagen til de funksjoner og oppgaver som den var pålagt og som skulle ivareta Sovjetunionens handelsøkonomiske interesser i utlandet for å sikre monopol på utenrikshandel som eksisterte i Sovjetunionen frem til 1991.

Den Russiske Føderasjonens handelsrepresentant i Kongeriket Norge er for tiden A.V.Anikin (født 1961). A.V.Anikin har mastergrad innen internasjonale økonomiske forbindelser (fra Finansakademiet ved Den Russiske Føderasjonens regjering) og mastergrad i rettsvitenskap (fra Det russiske akademiet for offentlig tjeneste ved Den Russiske Føderasjonens President). A.V.Anikin begynte sin karriere i Sovjetunionens ministerium for utenrikshandel i 1986. Han arbeidet i utlandet som Den Russiske Føderasjonens visehandelsrepresentant i Sveits og Slovakia og hadde ansvaret for finansvirksomhet samt økonomisk og investeringssamarbeid. A.V.Anikin har mange års erfaring fra arbeid innenfor offentlige tjenester, containertransport (markedsføringsavdelingen, avdelingsleder, AO Economou International Shipping Agency), investeringsprosjekter (vise-president, Corben International Industrial and Financial Ltd.) og konsulentbransjen (administrerende direktør, AO Senator; AO Mauer Group).

Russlands Handelsrepresentasjon i Norge har i løpet av 99 år utført sine funksjoner til tross for at både selve strukturen til Handelsrepresentasjonen og landet den representerer, har endret seg. Også måten Handelsrepresentasjonen samhandler med sine oppdragsgivere på, det russiske næringslivet, norske partnere samt russiske og norske myndigheter, stadig forbedres. Russiske handelsrepresentasjoner (i henhold til Forskriften om den russiske føderasjonens handelsrepresentasjon i en fremmed stat, vedtatt ved forordning av Den Russiske Røderasjonens regjering av 22. oktober 2018) som for tiden anses å være en del av den russiske diplomatiske representasjoner i utlandet, fortsetter å spille en viktig statlig rolle ved å tilpasse seg til moderne utfordringer.

I september 2021 planlegges det feiring av 100-årsjubileet i anledning etableringen av Handelsrepresentasjonen og de handelsøkonomiske forbindelser mellom Russland og Norge med deltagelse av representanter for norske og russiske utøvende og lovgivende myndigheter så vel som næringslivet fra begge land.