Innovasjonssenter Skolkovo
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Innovasjonssenter Skolkovo

I Russland er man i gang med å opprette et innovasjonsenter “Skolkovo” som skal stå for utvikling og kommersialisering av nye teknologier. 

Skolkovo bygges i Moskva-fylket på et område rundt 400 hektar som en by for selskaper som utvikler nye teknologier som er konkurransedyktige på verdensmarkedet innenfor følgende prioriterte områder: biomedisinske teknologier, datateknologi og programvare, energieffektivitet og energiøkonomisering, telekommunikasjon og verdensrom samt atomteknologier. På senterets område vil det bli bygd en supermoderne vitenskapelig og industriell infrastruktur samt et komfortabelt bymiljø. Før infrastrukturen kommer på plass (i 2014) vil selskaper som har fått deltakerstatus ved Skolkovo, kunne oppholde seg og utøve forskning over hele Russland. 

Deltakende selskaper vil kunne nyte en rekke fordeler: skattefordeler (fritak for overskuddsskatt og MVA), tollfordeler (refusjon av tollavgifter ved innførsel av utstyr), forenklet tilgang til offentlige tjenester m.m. Også innreise for utenlandske borgere til Russland, som skal arbeide ved “Skolkovo”, vil skje på særskilt forenklete vilkår. 

Utviklingsfondet “Skolkovo” bevilger deltakende selskaper tilskudd på opptill 300 millioner rubler (rundt 60 millioner kroner) til gjennomføring av innovasjonsprosjekter. 

For å kunne bli deltaker ved Skolkovo må man gå inn på nettsiden www.i-gorod.ru og fylle ut en søknad om forhåndsvurdering av prosjektet. Søknader realitetsvurderes av et ekspertutvalg som består av kompetente russiske og utenlandske vitenskapsmenn, næringsdrivende innen teknologi og venture-investorer. De fatter en beslutning om hvorvidt prosjektet er i samsvar med innovasjonskriteriene. Ved godkjennelse av prosjektet vil søker kunne opprette en russisk juridisk person som blir deltaker ved Skolkovo. 

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om Skolkovo, vennligst send e-post til rembassy@online.no