Norsk-Russisk Handelskammer
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Norsk-Russisk Handelskammer

Norsk-Russisk Handelskammer ble etablert i 2003.Kammerets medlemmer er bedrifter som har virksomhet rettet mot Russland eller som har interesser av å følge med i utviklingen i det russiske markedet, samt russiske firmaer med interesse for samarbeid med norsk næringsliv.

Kammerets formål er å bistå medlemsbedriftene i deres forretningskontakter, samt bidra til utveksling av informasjon, kunnskaper og erfaringer. Bistand kan være knyttet til ulike aktiviteter innen handel, transport, turisme, fiskeri, olje og gass, maritimt, tjenesteyting, regional utvikling, investeringer, kort sagt, de fleste bransjer.

Ved å bli medlem i kammeret får man tilgang til et bredt nettverk av Russlandsinteresserte bedrifter i Norge, russiske samarbeidspartnere, samt sentrale beslutningstagere og myndigheter i de to land. Medlemmer i kammeret får også adgang til et nettverk av 173 handelskamre i alle russiske fylker, fra Murmansk i nordvest til Vladivostok i øst. Dette er et nyttig verktøy for en som vil nå ut til Russlands regioner som i de senere år har hatt en meget positiv utvikling.

Kammerets hovedkontor ligger i Oslo og står for koordinering og tilrettelegging av kammerets virksomhet, oppfølging av medlemmer, tilrettelegging av nettveksmøter, ad hoc arrangementer, kurser og seminarer, publikasjoner, markedsføring av medlemmer, kontakter med samarbeidspartnere og myndigheter med mer.

Ønsker man assistanse i Russland, vil kammerets kontor i Moskva være behjelpelig med praktisk bistand, tilrettelegging av møter, rådgivning om russisk industri, samt om muligheter i markedet. Tilsvarende bistår kontoret i Oslo russiske bedrifter som vil inn på det norske markedet.

Besøk kammerets hjemmesider.