Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Beskatning

Inntektsbeskatning av utenlandske borgere som arbeider i  Den Russiske Føderasjon under hensyntagen til bestemmelsene i overenskomster til unngåelse av dobbelbeskatning


Type arbeidsgiver
Beskatningsprosedyre
Russisk selskap eller selvstendig næringsdrivende
Skatten trekkes i alle tilfeller av en skatteagent¹  (i dette tilfellet arbeidsgiver) og skattesatsen er 13% eller 30% avhengig av antall dager (mer eller mindre enn 183 dager) som den utenlandske borgeren oppholder seg på Den Russiske Føderasjonens territorium i løpet av en 12-måneders periode, forut for inntektsdato.
Representasjon til et utenlandsk selskap
Dersom en utenlandsk borger oppholder seg på Den Russiske Føderasjonens territorium i gjeldende kalenderår lengre enn 183 dager, trekkes det 13% i skatt; ved kortere opphold enn 183 dager trekkes det ingen skatt til Den Russiske Føderasjon
Fast representasjon av et utenlandsk selskap (hvor overskuddet tilfaller represntasjonen selv)
Skatten trekkes i alle tilfeller av en skatteagent og skattesatsen er 13% eller 30% avhengig av antall dager (mer eller mindre enn 183) som den utenlandske borgeren oppholder seg på Den Russiske Føderasjonens territorium i løpet av en 12-måneders periode, forut for inntektsdato.

¹ Enskatteagenterenpersonsomharansvaretfor å beregne, inndrive og overføre skatter til de sentrale skattemyndigheter. 

Norske borgere som ikke er skatteresidenter i Norge i gjeldende sk