Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Stipend

Om utdanning- og forskningsstipend i Russland for studieåret 2013/14

Den russiske føderasjons utdannings- og vitenskapsministerium tildeler stipend til studenter og faglig ansatte i Norge til studier ved føderale statlige utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning i Russland for studieåret 2013/14.

Du kan søke om stipend til sommerskole eller for lengere studieopphold.

Søknadsfrist: 16. mai 2013

Hvem kan søke?

Studenter og faglig ansatte (med norsk statsborgerskap) ved universiteter og høgskoler i Norge.

Vilkår

Kandidater som har fått studieplass, får utbetalt et månedlig stipend og dekket studentbolig som tildeles på samme vilkår som til russiske borgere.

Du må selv betale reise til og fra Russland og eventuell henting, reise til studiestedet og kjøp av helseforsikring med gyldighet i Russland. I dollar utgjør disse kostnadene fra 250 USD (henting etter ønske og reise til studiestedet) og helseforsikring fra 250 USD årlig.

I samsvar med det russiske migrasjonsreglementet skal studenten ankomme studiestedet ikke senere enn 20 dager før visumet for studieinnreise går ut.

Les mer om hvordan du søker her.

Her finner du mer informasjon om hvilken støtte du kan få fra Lånekassen for studier i utlandet, inkludert Russland.

Vær oppmerksom på paragraf 10-4 i Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014, som slår fast at ved mottak av statlig russisk stipend tildeles norsk støtte «som lån etter samme regelverk som for søkere som bor sammen med foreldrene, se kapittel 26. Det blir gitt reisestøtte etter reglene i kapittel 42».