Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Angående visumformidling og feil når man søker elektronisk visum til enkelte regioner i Russland

Ambassaden følger nøye situasjonen med utstedelse av elektroniske visa til Kaliningrad regionen, St. Petersburg og Leningrad regionen. Nylig har man lagt merke til massevis av annonser som forteller om nettsidene til forskjellige reisebyråer og tvilsomme visumformidlere som tjener penger ved å hjelpe med elektronisk visum til Russland. Prisen på deres tjenester er ganske høy og varierer fra 15 til 40 euro. Ambassaden vil selvsagt på ingen måte forhindre utenlandske statsborgere å bruke pengene sine som de vil. Vi vil bare gjøre oppmerksom på at elektronisk visum til Kaliningrad regionen, St. Petersburg og Leningrad regionen er GRATIS og søknader behandles kun via Den Russiske Føderasjons Utenriksministerium sitt nettside (evisa.kdmid.ru). For å få elektronisk visum trenger man ingen invitasjonbrev, hotellbekreftelse eller andre dokumenter som bekrefter reiseformål til Russland.

Elektronisk visum utstedes i løpet av 4 dager etter registreringen av visumsøknad. Når visumformidlere lover at de vil fremskynde behandlingsprosessen og skaffe «hastevisum», bl. a. mot tilleggsbetaling, har de absolutt ingen grunn til å si det. Dessuten kan en visumformidler også skrive feil når han fyller søknaden, som i sin tur kan lede til at en reisende blir stoppet på grensen.

Man må også huske at elektronisk visum, like som vanlig papir-visum, gir ingen garanti for innreise i Den Russiske Føderasjon. Endelig vedtak om at en utlending kan reise inn treffes ved grensekontrollen, noe som svarer til den internasjonale praksisen.

I medier kan man lese om forskjellige problemer med å krysse grensen, utvisning av utenlandske statsborgere fra Russland på grunn av feil i deres elektroniske visa eller brudd på oppholdfrister. Analysen av disse grunnene viser faktisk til en årsak – mangel på oppmerksomhet og ignorering av veiledningen for utstedelse av elektronisk visum som er en del av søkeprosessen. I veiledningen finner man detaljerte forklaringer på hvordan man fyller feltene «fornavn» og «etternavn», bl.a. med diakritiske symboler som «å», «æ» «ø» osv., og andre felter med personopplysninger. En stor avsnitt i veiledningen beskriver hvordan oppholdfristen og utreisedatoen kalkuleres ordentlig, slik at man ikke blir straffet for brudd på Den Russiske Føderasjons migrasjonslovgivning.


Til slutt vil ambassaden legge merke til at elektronisk visum utstedes kun på grunnlag av utlending sin personlige søknad, ikke visumformidlers ansøkning. Dersom søknaden er riktig utfylt, blir turen din til Russland behagelig.