Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Om migrasjonskort

Ifølge forordningen nr. 413 av Den Russiske Føderasjons regjering av 16. august 2004 «Om migrasjonskort» må enhver utlending ved innreise til Russland få og fylle ut et migrasjonskort. Kortet skal dernest vises frem til en embetsmann på grensekontroll, som fører inn et stempel om innreise til Russland i tilfelle informasjon i migrasjonskortet stemmer med visum og pass.

Migrasjonskort utstedes til utenlandske statsborgere gratis ved innreise til Russland av representanter for grensekontrollmyndighet eller organisasjoner som yter transporttjenester til utlendinger som reiser inn i Russland.

Migrasjonskort bevares hos utlendinger under hele deres opphold i Russland og vises frem sammen med andre dokumenter ved registrering av opphold.

Ved tap eller skade av migrasjonskort må utenlandske statsborgere meddele dette innen tre dager til en territorial avdeling av Russlands Innenriksministerium på deres oppholdssted. Etter fremvisning av dokumentene som var grunnlag for innreise til Russland får man et gratis duplikat av migrasjonskort.

Ved utreise fra Den Russiske Føderasjonen må utenlandske statsborgere levere migrasjonskort til en embetsmann på russisk grensekontrollpunkt.