Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Reglerne for bruk av tids bestillings systemet til visumsøkere

Kjære besøkere av Konsulatavdelingens visumseksjon,


Vi gjør oppmerksom på at Konsulatavdelingen mottar dokumenter for visumutstedelse utelukkende etter online tidsbestilling. For online booking trykk på følgende link.

Søknad om visum i forbindelse med De Olympiske og Paralympiske Vinterleker i Sotji krever ikke tidsbestilling og avleveres som et prioritert ærende.

Avhentingen av visum foregår mandag-fredag mellom 8-30 og 12-00 uten forutgående tidsbestilling.

Den Russiske Føderasjons statsborgere som innleverer dokumenter for visumutstedelse til sine nære slektninger (ektefeller og mindreårige barn) som er utenlandske statsborgere, kan finne nærmere opplysninger her.

Tidsbestillingssystemet virker døgnet rundt, systemet er enkelt og bekvemt å bruke. Ved tidsbestillingen får hver visumsøker sin personlige adgangskode som garanterer behandling til avtalt tid.

Tidsbestilling gjelder kun en person og søker flere personer visum sammen, må det bestilles tid for hver enkel person i online systemet. Tidsbestilling er personlig og kan ikke overdras til andre. Tidsbestilling kan ikke skje samme dag.

Følgende utenlandske statsborgere kan søke om visum uten tidsbestillingen:

  1. Medarbeidere i norsk UD samt i andre departementer og etater hvis man har en note utstedt av UD (dokumenter innleveres enten personlig av visumsøkere eller av departementers/etaters offisielle kurertjeneste);
  2. Innehavere av diplomat- eller tjenestepass fra utenlandske diplomatiske eller konsulære representasjoner akkreditert i Norge (dokumenter innleveres enten personlig av visumsøkere eller av representasjoners offisielle kurertjeneste);
  3. Gjester invitert av medarbeidere ved Norges diplomatiske og konsulære representasjoner akkreditert i Russland;
  4. Utenlandske statsborgere i tilfelle av alvorlig sykdom eller dødsfall i den nærmeste familie.

Før De benytter det nye online systemet ber vi Dem vennligst lese gjeldende regler for søknad om visum og krav til dokumentasjon. Disse regler finnes på Ambassadens hjemmeside. Hvis man innleverer et ufullkomment sett dokumenter eller dokumentene ikke er korrekt utfylt, vil dette kunne medføre avvisning av søknaden og krav om fornyet tidsbestilling.

Bemerkninger om det nye online systemets bruk eller Deres forslag ber vi vennligst sende til Konsulatavdelingens e-mail: consul@online.no.