Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Russisk visumsenter i Norge

For innlevering av dokumenter for utstedelse av russisk visum anbefaler vi å benytte Visumsenteret som befinner seg på adressen: Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo, nettside: http://tass-norway.no.

Visumsenteret ble opprettet med det formål å heve kvaliteten på betjeningen av utenlandske statsborgere og statsløse personer som søker om visum til Den Russiske Føderasjon, samt for å fremskynde og forenkle utstedelsesprosedyren av visa og for å gjøre det bekvemt for søkere.

Visumsenter har offisielle fullmakter til å motta, forberede samt overlevere dokumenter for utstedelse av visa til behandling ved Den Russiske Føderasjons diplomatiske og konsulære stasjoner, herunder motta konsulære gebyr fra fysiske personer og selskaper og organisasjoner (herunder turoperatører) samt utlevere pass med ferdige visa. Medarbeiderne ved visumsentrene gir råd og veiledning rundt spørsmål knyttet til utfylling av visumsøknad, hvilke dokumenter som kreves for å få visum, fremgangsmåten og behandlingstiden for visum o.l.

Allevisumsøknader sendt i posten bør man sende til Det russiske visumsenters postadresse Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo.

Den endelige avgjørelsen om hvorvidt visum innvilges eller ikke tas av Den Russiske Føderasjons diplomatiske og konsulære stasjoner.

Visumsenteret krever et fast servicegebyr på 300 kroner for sine tjenester. Dette beløpet tilfaller visumsenteret i sin helhet. Servicegebyret må ikke forveksles med konsulært gebyr som overføres til Den Russiske Føderasjons diplomatiske eller konsulære stasjon. Størrelsen på det konsulære gebyret er fastsatt i overensstemmelse med Avtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgerne samt gjeldende tariff.

Dersom du har noe å utsette på måten visumsenteret arbeider på (lavt servicenivå, lang ventetid i kø, utilbørlig oppførsel fra ansatte osv.) eller ønsker å fremme forslag til forbedringer av visumsenterets arbeid, kan dette sendes til den konsulære avdelingen ved Ambassaden på e-post consul@online.no. Deres henvendelse vil bli behandlet og gitt et uttømmende svar.

Russisk Visumsenters åpningstider

Man.-fre. fra 08.00 til 16.00 

Lør. og søn. – stengt

Telefonnummer: +47 224 12 647

E-mail: info@tass-norway.no.