Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Konsulærbetjening i Trondheim, Bergen og Stavanger

Innskriving til konsulærbetjening i Trondheim, Bergen og Stavanger


Forestående konsulærbetjening og innlevering av papirer nødvendige for å utstede visum som derpå sendes pr. Post, finner sted i:

  • Trondheim
  • Bergen
  • Stavanger

Vil man delta i konsulærbetjening, skal man sende sin søknad til følgende e-post adresser:

Hver søknad skal inneholde følgende opplysninger:

søkerens navn, etternavn, e-mail, tlf.nr., listen over dokumenter og deres kopier.

Behandlingen av søknader starter 2 uker før forestående dato av konsulærbetjeningen.

OBS!

Mottakelsen av søknader opphøres 2 arbeidsdager før konsulærbetjeningen.