Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Interregionalt- og grenseoverskridende samarbeid

2. november 2010 ble Avtalen om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Den Russiske Føderasjon og Kongeriket Norge undertegnet i Oslo (avtalen trådte i kraft 29. mai 2012). I tillegg undertegnet den russiske og den norske utenriksministre en felles erklæring om styrking av det grenseoverskridende samarbeidet.

En ny protokoll om endringer i Vedlegget til Avtalen om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Den Russiske Føderasjon og Kongeriket Norge av 2. november 2010 trådte i kraft 4. mars 2017. Avtalen omfatter nå hele Neiden-bygda.

Dermed ble området med forenklet ordning for gjensidige reiser for grenseboere utvidet. Dette har gitt grenseboerne mulighet til visumfritt å besøke minnesteder i Nord-Norge, som ble frigjort fra nazistenes okkupasjon i 1944 av Den røde armé.

Relasjonene mellom Murmansk, Arkhangelsk og Leningrad oblast, Republikken Karelen og Komi samt Nenets autonome område og norske regioner utvikles intensivt. Blant prioriterte samarbeidsretninger er energi, oljeservicenæringen, skipsbygging, fiskeforedling og oppdrett, utdanning av spesialister og relasjoner mellom høyere utdanningsinstitusjoner, samarbeid innenfor vitenskap og forskning, turisme og kulturutveksling.

Det 5. møte i arbeidsgruppen for interregionalt og grenseoverskridende samarbeid under Den norsk-russiske regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og forsknings- og teknologisamarbeid fant sted 15. mars 2018 i Murmansk. I arbeidet deltok Russlands viseminister for økonomisk utvikling D.Pristanskov, statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet R.Angelvik. Under møte ble det undertegnet Plan for styrking av interregionalt og grensenært samarbeid mellom Russland og Norge.

Mulighetene for gjennomføringen av ombyggingsprosjektet av det russisk-norske grensepasseringspunkt Boris Gleb – Storskog er under vurdering av en spesialgruppe under arbeidsgruppen for interregionalt og grenseoverskridende samarbeid.

Det blir jevnlig avholdt russisk-norske businessforum ”Russiske regioner”. Under det 4. russisk-norske businessforum som fant sted 17. oktober 2017, ble det holdt innlegg om det økonomiske potensialet og investeringsmulighetene i republikkene Basjkortostan og Dagestan samt Novgorod oblast. Forumet ble organisert av Den Russiske Føderasjons Ambassade i samarbeid med Den Russiske Føderasjons handelsrepresentasjon i Norge.

Murmansk oblast

Spørsmål knyttet til miljøvern, atom- og strålesikkerhet, redningsoperasjoner, kultur, utdanning, helse og det sosiale området har, tradisjonelt sett, hatt en viktig plass i samarbeidet mellom Murmansk oblast og norske regioner.

I mai 2014 avla guvernøren i Murmansk oblast Marina Kovtun et besøk til Norge for å delta i arrangementer knyttet til markeringen av den norske Grunnlovens 200-årsdag.

Avtalen om samarbeid mellom regjeringen i Murmansk oblast og Finnmark fylke for perioden 2015-2020 ble underskrevet i november 2015. En bilateral avtale av 2014 og deklarasjon om prioriterte samarbeidsretninger for 2017-2019 danner grunnlaget for samarbeidet mellom regjeringen i Murmansk oblast og Troms fylke.

Det mest effektive samarbeidet mellom kommuner finner sted mellom vennskapskommunene Petsjenga distrikt og Sør-Varanger kommune. En samarbeidsplan mellom Petsjenga distrikt og Sør-Varanger kommune for perioden 2016–2019 ble undertegnet 5. april 2016.

Siden 2011 har de russisk-norske grensesamarbeidsdager blitt arrangert årlig og arrangementet ble avholdt for syvende gang 5.-6. oktober 2017 i Nikel.

Innbyggerne i Murmansk oblast og Finnmark deltar aktivt i vennskapsskirenn, Barents Spektakel og ungdomsfestivalen Raja rock.

Deltakere i Barentsskirennet gjennom 3 land: Norge, Russland og Finland, 2016. 

Arkhangelsk oblast 

De norske kommunene Finnmark og Troms fortsetter å samarbeide med Arkhangelsk oblast på grunnlag av rammeavtaler om samarbeid som ble inngått henholdsvis i september og oktober 2013. I november 2015 ble en tilsvarende avtale med Nordland fylke fornyet for en periode på 3 år. Relasjonene mellom Arkhangelsk oblast og de nordnorske kommunene utvikles mest innen utdanning, på sosialfeltet, innen kultur, helse og turisme.

Arkhangelsk oblast sitt formannskap i Barents regionråd i perioden 2013–2015 bidro også til at de omfattende relasjonene med Nord-Norge ble videreført. 

Guvernøren i Arkhangelsk oblast, Igor Orlov, besøkte Norge i oktober 2014 for å delta i feiringen av 70-års jubileet for Den røde armés frigjøring av Nord-Norge.

Norges utenriksminister Børge Brende deltok i viktige internasjonale arrangementer i Arkhangelsk i 2017. Disse var forumet ”Arktis: Dialogens territorium” som fant sted 28.-31. mars 2017 og ministermøte i Barents Euroarktiske Råd (BEAC) 18.-19. oktober 2017 som avsluttet Russlands toårige formannskap innenfor dette formatet. 

Det ble etablert vennskapsrelasjoner mellom Arkhangelsk og de norske byene Vardø og Tromsø.

Samarbeidet med Norges arktiske universitet (Tromsø), Høgskolen i Harstad (Troms), Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik (Nordland) og Høgskolen i Alta (Finnmark) er den viktigste retningen i det internasjonale arbeidet til Det nordlige (arktiske) føderale universitet oppkalt etter Mikhail Lomonosov (SAFU).

Leningrad oblast

Leningrad oblast har et aktivt samarbeid med Nordland fylke. De prioriterte samarbeidsretningene er kultur, utdanning, ungdomspolitikk, sosialfeltet samt videreutdanning av offentlige ansatte og representanter for den sosiale sektoren.

I forbindelse med markeringen av jubileet for 30 års samarbeid mellom Nordland, Sankt-Petersburg og Leningrad oblast besøkte en delegasjon fra Nordland, under ledelse av  fylkesrådslederen Tomas Norvoll, Leningrad oblast 6.-9. juni 2017.

Republikken Karelen

Republikken Karelen utvikler relasjoner med Nord-Norge først og fremst innenfor områdene utdanning, helse, kultur, idrett og ungdomspolitikk. Samarbeidet skjer også innenfor støtte til urbefolkningen, miljøvern og studier av natur- og kulturarv.

Karelen vitenskapelige senter under Det russiske vitenskapsakademiet og Petrozavodsk statlige universitet samarbeider med norske høyere utdanningsinstitusjoner og forskningssentre. Petrozavodsk statlige universitet har etablert en sommerskole for russisk språk for studenter fra Norge og Danmark.

I løpet av de siste årene har samarbeidet innen helse blitt mer aktivt. Blant de viktigste norske samarbeidspartnerne er Troms fylkeskommune, Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet i Nord-Norge og Norges Røde Kors.

Vennskapsforeningen Karelen-Norge har eksistert i mange år og organiserer besøk av norske delegasjoner til regionen.

Republikken Komi

Blant de prioriterte retningene i samarbeidet mellom Republikken Komi og Norge er kultur, den sosiale sfæren og miljøvern. Republikken Komi har samarbeidsavtaler med Troms og Nordland fylke og er også i dialog med administrasjonen i Rogaland fylke.

Helseministeriet i Republikken Komi og Helse- og omsorgsdepartementet deler formannskapet i Barentsrådets (BEAC) arbeidsgruppe for helse og sosiale spørsmål i perioden 2018 – 2020. 

Nenets autonome område

Blant de viktigste retninger i samarbeidet mellom Nenets autonome område og nordnorske fylker er kultur, idrett, ungdomspolitikk, helse, miljø og urfolk. 

Det blir gjennomført prosjekter innen helse – telemedisin (Innovative tilnærminger og teknologier for å forbedre livskvaliteten til befolkningen i det høye nord) og kampen mot diabetes.

Oppdrett og økoturisme er blant perspektivrike samarbeidsområder.