Interregionalt- og grenseoverskridende samarbeid
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Interregionalt- og grenseoverskridende samarbeid


I november 2010 ble Avtalen om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Russland og Norge (trådte i kraft 29. mai 2012) samt Felles erklæring av Russland og Norges utenriksministre om styrking av det grenseoverskridende samarbeidet undertegnet i Oslo. I mars 2017 trådte i kraft protokollen som utvider virkeområdet av Avtalen over hele Neiden-bygda. Dermed ble området med forenklet ordning for grensenære reiser forstørret og muligheten for våre grenseboere å besøke visumfritt minnesteder knyttet til frigjøringen av Nord-Norge av Den røde armé fra tysk-fascistiske okkupanter i 1944 sikret.

Murmansk, Arkhangelsk og Leningrad oblast, Republikken Karelen og Republikken Komi samt Nenets autonome område utvikler forbindelser med norske regioner.

Det 6. møte i arbeidsgruppen for regionalt og grensenært samarbeid under Den russisk-norske regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og forsknings- og teknologisamarbeid fant sted 18. juni 2019 i Bodø med deltakelsen av Russlands viseminister for økonomisk utvikling I.Torosov og statssekretær i Norges nærings- og fiskeridepartement D.Bjarmann-Simonsen. Partene samarbeider på grunnlag av Plan for styrking av regionalt og grensenært samarbeid mellom Russland og Norge for perioden 2018-2022 som ble vedtatt av arbeidsgruppen.

Det avholdes russisk-norske businessforum «Russiske regioner». Under det 5. russisk-norske businessforum som fant sted i Oslo 15. november 2018 ble det holdt innlegg om det økonomiske potensialet og investeringsmulighetene i Moskva, Sankt-Petersburg samt Leningrad, Kaliningrad og Irkutsk oblast.

Murmansk oblast

Spørsmålene knyttet til miljøvern, atomsikkerhet og strålevern, redningsoperasjoner, kultur, utdanning, helse og den sosiale sfæren har, tradisjonelt sett, hatt en viktig plass i samarbeidet mellom Murmansk oblast og norske regioner.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker besøkte Murmansk i september 2019. Guvernøren i Murmansk oblast Andrey V.Chibis avla besøk til Norge for å delta i arrangementer i anledning av 75-årsdagen av frigjøringen av Nord-Norge i oktober 2019. Forvarets delegasjon ledet av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jacobsen deltok i festlige arrangementer viet til 75-år av Seieren i Murmansk og Severomorsk 24. juni 2020.

10. juni og 14. oktober 2020 ble videokonferanser «Barentsregionen mot koronavirus» gjennomført med formannskapet av Guvernøren i Murmansk oblast Andrey V.Chibis og deltakelsen av ledere i nordnorske regioner.

I november 2015 ble det undertegnet samarbeidsavtale for 2015-2020 mellom regjeringen i Murmansk oblast og fylkesadministrasjon i Finnmark. En bilateral avtale av 2014 og deklarasjon om prioriterte samarbeidsretninger for 2017-2019 danner grunnlaget for samarbeid mellom regjeringen i Murmansk oblast og Troms fylke.

På kommunalt nivå utvikler seg vennskapsforbindelser mest effektivt mellom Petsjenga distrikt og Sør-Varanger kommune. En samarbeidsplan for 2016–2019 mellom Petsjenga distrikt og Sør-Varanger kommune ble undertegnet i april 2016.

Siden 2011 har de russisk-norske grensesamarbeidsdager blitt arrangert årlig og arrangementet ble avholdt for 10. gang i Nikel og Kirkenes i online-formatet 21.-23. oktober 2020.

Innbyggerne i Murmansk oblast og Finnmark deltar i regionens tradisjonelle arrangementer «Barents skirennet», «Barents Spektakel».

Arkhangelsk oblast

De norske fylkeskommunene Troms og Finnmark samt Nordland samarbeider med Arkhangelsk oblast på grunnlag av rammeavtaler. Relasjonene mellom Arkhangelsk oblast og de nordnorske fylker utvikles mest innen utdanning, på sosialfeltet, innen kultur, helse og turisme.

Delegasjonen av Arkhangelsk oblast besøkte Norge i anledning 75-årsdagen for frigjøringen av Nord-Norge av Den røde armé i oktober 2019.

Det ble etablert vennskapsforbindelser mellom Arkhangelsk og norske byer Vardø og Tromsø.

Samarbeidet med Norges arktiske universitet (Tromsø), Nord universitet (Bodø) og høgskolene i Harstad (Troms og Finnmark), Narvik (Nordland) og Alta (Troms og Finnmark) er den viktigste retningen i det internasjonale arbeidet av Det nordlige (arktiske) føderale universitet (SAFU) oppkalt etter Mikhail Lomonosov.

Leningrad oblast

Leningrad oblast samarbeider mest aktivt med Nordland fylke. De prioriterte samarbeidsretningene er kultur, utdanning, ungdomspolitikk, samt videreutdanning av offentlige ansatte og representanter for den sosiale sektoren, sosialfeltet.

I forbindelse med markeringen av 30 års jubileum av samarbeid mellom Nordland og Leningrad oblast besøkte guvernøren i Leningrad oblast A.Drozdenko Bodø i mai 2018.

Republikken Karelen

Republikken Karelen utvikler forbindelser med Nord-Norge først og fremst innenfor utdanning, helse, kultur, idrett og ungdomspolitikk. Samarbeidet skjer også om støtte til urfolk, miljøvern og studier av natur- og kulturarv.

Karelens vitenskapelige senter under Det russiske vitenskapsakademiet og Petrozavodsk statlige universitet samarbeider med norske høyere utdanningsinstitusjoner og forskningssentre. Petrozavodsk statlige universitet har etablert en sommerskole for russisk språk for studenter fra Norge og Danmark.

I løpet av de siste årene aktiviseres samarbeidet innen helsesektoren. Blant de viktigste norske samarbeidspartnerne er Troms og Finnmark fylkeskommune, Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet i Nord-Norge og Norges Røde Kors.

Vennskapsforeningen Karelen-Norge har eksistert i mange år.

Republikken Komi

Blant de prioriterte retningene i samarbeidet mellom Republikken Komi og Norge er kultur, den sosiale sfæren og miljøvern. Republikken Komi har samarbeidsavtaler med fylkene Troms og Finnmark, Nordland.

Helseministeriet i Republikken Komi og Norges helse- og omsorgsdepartement har delt formannskapet i Barentsrådets (BEAC) arbeidsgruppe for helse og sosiale spørsmål i 2018‑2019. 

Nenets autonome område

Blant de viktigste retninger i samarbeidet mellom Nenets autonome område og nordnorske fylker er kultur, idrett, ungdomspolitikk, helse, miljø og urfolk. 

Det realiseres prosjekter innen helse – telemedisin (Innovative tilnærminger og teknologier for å forbedre livskvaliteten til befolkningen i det høye nord) og kampen mot diabetes.