Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Utdanning og forskning

Avtalen innen kultur, utdanning og forskning av 24. oktober 1994, Avtalen mellom Utdannings- og vitenskapsministeriet i Den Russiske Føderasjon og Kunnskapsdepartementet i Kongeriket Norge om utdanningssamarbeid av 27. april 2010 og Avtale mellom Utdannings- og vitenskapsministeriet i Den Russiske Føderasjon og Forskningsrådet i Kongeriket Norge om teknisk-naturvitenskapelig samarbeid innenfor studiet av Arktis og nordområdene av 29. august 1997 utgjør det juridiske grunnlaget for samarbeidet mellom Russland og Norge innen forskning og utdanning.

Russlands Utdannings- og vitenskapsministerium og Norges Nærings- og fiskeridepartement er i ferd med å utarbeide en ny avtale om vitenskapsteknisk samarbeid.

I samsvar med Avtalen av 2010 ble det etablert en felles arbeidsgruppe som hadde sitt siste møte 31. mars 2017 i Sankt-Petersburg. 

Det gjennomføres studentutvekslinger og fellesprogrammer for utdanning av spesialister innenfor forskjellige områder  med bakgrunn i en rekke avtaler inngått mellom høyere utdanningsinstitusjoner. Hovedtyngden i kontaktene ligger hos høyere utdanningsinstitusjoner i Moskva, Sankt-Petersburg, Arkhangelsk og i Murmansk oblast samt i Nord-Norge (UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, og Universitetet i Nordland, Bodø). Antallet russiske studenter som studerer i Norge, har i de siste årene vært stabilt (rundt 1400 studenter).

Russland og Norge har et aktivt samarbeid innen forskning og vitenskap, både bilateralt (gjennom Forskningsrådet, Det russiske vitenskapsakademiet og Det russiske fondet for grunnforskning) og med europeiske strukturer (herunder EUs rammeprogram for forskning og innovasjon ”Horisont 2020”,  programmer under Nordisk ministerråd og Barentsrådets arbeidsgruppe for utdanning og forskning). Det bilaterale forskningssamarbeidet dekker et bredt spekter av forskningsområder av felles interesse for partene innen fiskeri, olje og gass, miljøvern samt studiet av Arktis.