Utdanning og forskning
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Utdanning og forskning

Utdanning og forskning


Avtalen innen kultur, utdanning og forskning av 24. oktober 1994, Avtalen mellom Utdannings- og vitenskapsministeriet i Den Russiske Føderasjon og Kunnskapsdepartementet i Kongeriket Norge om utdanningssamarbeid av 27. april 2010 og Avtalen mellom Utdannings- og vitenskapsministeriet i Den Russiske Føderasjon og Forskningsrådet i Kongeriket Norge om teknisk-naturvitenskapelig samarbeid innenfor studiet av Arktis og nordområdene av 29. august 1997 utgjør det rettslige grunnlaget for samarbeidet mellom Russland og Norge innen forskning og utdanning.

Russlands Utdannings- og vitenskapsministerium og Norges Nærings- og fiskeridepartement er i ferd med å utarbeide en ny avtale om vitenskapsteknisk samarbeid.

I samsvar med Avtalen av 2010 ble det etablert felles arbeidsgruppe, gruppens 8. møte fant sted i Moskva 4. oktober 2019.

På grunnlaget av en rekke avtaler inngått mellom høyere utdanningsinstitusjoner gjennomføres det studentutvekslinger og fellesprogrammer for utdanning av spesialister innenfor forskjellige områder. Hoveddelen av kontakter skjer via høyere utdanningsinstitusjoner i Moskva, Sankt-Petersburg, Arkhangelsk og i Murmansk oblast. Blant norske universiteter samarbeider mest med Russland Norges arktiske universitet i Tromsø, Nord universitet i Bodø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og Universitetet i Oslo. Antallet av russiske studenter som studerer i Norge gikk ned i de siste årene (1015 studenter i 2018 og 856 i 2019).

I oktober 2018 ved Oslo katedralskole og Kongsbakken videregående skole i Tromsø ble det åpnet russiske språkkabinetter av fondet «Russisk verden». Begge skolene fikk lærebøker, metodisk og skjønnlitteratur, samling av russiske filmer.

Russland og Norge har et aktivt samarbeid innen forskning og vitenskap, både bilateralt (gjennom Forskningsrådet, Det russiske vitenskapsakademiet og Det russiske fondet for grunnforskning) og innen europeiske strukturer (herunder EUs rammeprogram for forskning og innovasjon «Horisont 2020»,   programmer av Nordisk ministerråd og Barentsrådets arbeidsgruppe for utdanning og forskning). Det bilaterale forskningssamarbeidet dekker et bredt spekter av forskningsområder av felles interesse for partene innen fiskeri, olje og gass, miljøvern samt studier av Arktis.