Investere i Russland
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Investere i Russland

Russland har suksessfullt kommet seg gjennomen svært vanskelig periode med økonomisk uro og gjenopprettet vekstraten landet hadde før krisen inntraff. Økonomien vokser med 4 prosent per år, noe som ligger over nivået til de fleste ledende land i verden. Landets statsgjeld ligger fortsatt på et minimumsnivå. Russland har nå blitt den sjette største økonomien i verden. I 2011 ble det laveste inflasjonen i det nye Russlands historie registrert - den er på mindre enn syv prosent. Man har klart å oppnå det høyeste siden Sovjet-tiden nivå på de sosiale ytelsene, på lønningene og på befolkningens reelle inntekt. Antall arbeidsledige har i løpet av de to siste årene gått ned med nesten to millioner, og arbeidsledigheten i Russland er i dag blant de laveste i verden. Generelt har antikrisepolitikken i Russland fungert bedre enn i mange andre land og også i forhold til tidligere kriser.

Russland er et land med svært store muligheter for utenlandske investorer. Russland har en unik geografisk beliggenhet og er utrolig rik på naturressuser. Russland er et svært stort forbrukermarked og dets menneskelige kapital er anerkjent over hele verden. Landets utvilsomme fordeler for utenlandske investorer er et stabilt sosialtpolitisk system, et gunstig skatteklima og bred statlig støtte til investeringsprosjekter.

Dersom du er forretningsmann og har planer om å gå inn på det russiske markedet, anbefaler vi internettportalen “Invest in Russia”. Her kan du få informasjon om Russlands geografiske og kulturelle særegenheter, bli bedre kjent med fordelene i russisk økonomi, få trinnvise instruksjoner om hvordan man starter opp og driver forretning i Russland, finne oplysninger om statlig støtte til investeringsprosjekter.

Vi anbefaler også portalen Russia is your business partner. Her kan du søke etter businesspartnere i en database for russiske selskaper i forskjellige bransjer, kunngjøre sin tilbudsforespørsel blant russiske eksportører av varer og tjenester, bli kjent med det russiske regelverket vedrørende utenrikshandel, skaffe seg informasjon om kommende varemesser og konferanser i Russland.

Du kan lese mer om utenlandske investorers positive erfaring fra det russiske markedet i en oversikt utgitt av Foreign Investments Advisory Council i Russland: