Om ambassaden
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Om ambassaden

DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE
I KONGERIKET NORGE

Ambassadens oppgave er å representere Russland og ivareta russiske nasjonale interesser i Norge. Ambassaden bidrar, ved hjelp av diplomatiske midler, til utviklingen av samarbeid mellom Norge og Russland innen slike områder som  politikk, handel/økonomi, vitenskaps-teknisk, kultur og andre. Ambassaden beskytter rettighetene og interessene til russiske borgere og juridiske personer i Norge, utfører konsulære funksjoner, bidrar til opprettelse og utvikling av forbindelser og kontakter med landsmenn som bor i Norge. 

Russlands øverste representant i Norge er Ekstraordinær og Befullmektiget Ambassadør.