Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Generalkonsulat i Kirkenes

Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark betjenes av Generalkonsulatet i Kirkenes.

General konsul - Nikolay Konygin

Tredje sekretær - Arkadiy Ryabichenko

Attaché – Mikhail Kharitonov

Postadresse: 
Det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes P.B. 98, 9915 Kirkenes
Besøkadresse:
Rådhusplassen 2, 9915 Kirkenes
Tel.:
(+47) 78 99 37 37
Faks: 
(+47) 78 99 37 42
E-post: 
rusconsnorway@mid.ru
Internett-side: 
www.kirkenes.mid.ru