Den Russiske Ambassade Oslo
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Generalkonsulat i Kirkenes

Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark betjenes av Generalkonsulatet i Kirkenes.

Sergey Shatunovskiy-Byurno       Generalkonsul 

Igor Lapitskiy                                Konsul 

Mikhail Kharitonov                        Attaché 

 

Postadresse: 
Det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes P.B. 98, 9915 Kirkenes
Besøkadresse:
Rådhusplassen 2, 9915 Kirkenes
Tel.:
(+47) 78 99 37 37
Faks: 
(+47) 78 99 37 42
E-post: 
genkons@online.no
Internett-side: 
www.kirkenes.mid.ru