Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
07 октября

Kommentar fra Russlands Ambassade i Norge i forbindelse med artikkelen i «Dagens Næringsliv» om «russiske påvirkningsoperasjoner»

Vi la merke til artikkelen «Den usynlige fienden» i «Dagens Næringsliv» av 3. oktober 2020. Norske myndigheter og sikkerhetstjenester på en «highly likely» måte beskylder Russland for noen «påvirkningsoperasjoner» mot Norges interesser og bruk av pandemien til dette formålet.

Artikkelen ved fraværet av bekreftede påvirkningsbevis ser ut selv som en «fake». Vi anser denne som et nytt propagandaforsøk på å demonisere Russland. Naturligvis skjedde en slik «sesongforverring» hos sikkerhetstjenester like før budsjettforhandlingen.

Det som gjelder den angivelige desinformasjonsspredningen av russiske myndigheter om Norges og Sveriges ansvar for krigsforbrytelser i Ukraina, ville vi minne om at vi kommenterte denne saken tidligere (https://www.facebook.com/RusEmbNo/posts/2887168698071138) ved å vise til eksakte eksempler av norsk hjelp og samarbeid med ukrainske forsvaret. Det ble ingen contra-argumentasjon fra den norske side da.

Slike «innspill» fra norske medier er ekstremt destruktive for forholdet mellom Russland og Norge. Mistenksomhetsatmosfæren som dyrkes ødelegger forbindelser av våre folk i nord som ble bygget på århundrer, fratar muligheter for fortrolig dialog, avslutningsvis skader hvilke som helst prosjekter innen bilateralt samarbeid.

Emner som nevnes av sjefen for Etterretningstjenesten der det angivelig gjennomføres russisk etterretningsvirksomhet og «påvirkningsoperasjoner» (nordområdepolitikk og forsvarspolitikk, militære beredskapsplaner, etablering av nye militær infrastruktur og alliert aktivitet, politiske forhold i Norge, inkludert myndighetsorganer og politiske beslutningsprosesser, norsk arktispolitikk og norske posisjoner i internasjonale forhandlinger) omfatter faktisk alle retninger i vanlig arbeid av utenrikstjenester både i Russland og i Norge. Norges Ambassade i Moskva interesserer seg for dem også. Da er det et retorisk spørsmål, hva er det for noe – en fremvisning av inkompetanse eller «hva som helst som sies av Etterretningstjenesten er ubestridelig faktum»? Oppfatningen og serveringen av disse emnene på konfrontasjonsmåte er «meritten» til nåværende myndigheter og spesiale tjenester i Norge.

Det gjenstår ingenting ellers for norske folk som generelt forholder seg godt til landet vårt, enn å ha tillitt til sine egne myndigheter. Men er den påtvungne veien av konfrontasjon med landet vårt virkelig til folkets gode? Det er på tide å slutte med svartmalingen av Russland og ta seg på alvor til tilretteleggingen av dialog innen alle retninger som ble nevnt av herr Morten Haga Lunde, inkludert Arktis og militære forbindelser.