Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
06 февраля

Om tildeling av dekorasjoner av Russlands Utenriksministerium

6. februar 2020 tildelte Russlands Ambassadør i Norge T.O.Ramishvili dekorasjoner av Russlands Utenriksministerium «For samvirkning» til arkimandritt Kliment og generaldirektør i «Lukoil Overseas North Shelf AS» L.M.Surguchev.<br />
Arkimandritt Kliment har vært i mange år prost for Den russiske ortodokse kirkens menigheter i Norge, gjennomfører viktig kultur- og opplysningsarbeid blant russiske landsmenn og nordmenn som interesserer seg for den ortodokse kirke, gjør et vesentlig bidrag til opprettholdelse av mellomkirkelige relasjoner.<br />
L.M.Surguchev har i løpet av flere år jobbet aktivt til gagn av russisk-norsk økonomisk amarbeid, utvikling av kulturforbindelser, bevaring av felles minne- og historisk arv.<br />
Vi gratulerer våre venner med høy utmerkelse!