Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Trenger jeg visum?

TURISTVISUM

Konsulatavdelingen mottar dokumenter for visumutstedelse utelukkende etter online tidsbestilling, bruk følgende link.

Ved turistreiser skal søknaden inneholde følgende dokumentasjon:

  1. Utfylt søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
  2. Standard bekreftelse (underlagsdokumenter) fra et hvilket som helst autorisert russisk reisebyrå registrert i Russlands utenriksministerium. Bekreftelsen må inneholde søkerens fulle navn, fødselsdato, passnummer, inn- og utreisedato, reiserute, reisebyråets registrerings- og referansenummer, offisielt stempel og underskrift av en autorisert person.

    Kun hotellreservasjon er ikke nok for å få turistvisum. Hele hotelloppholdet må være forhåndsbetalt før man søker om visum.

Konsulatavdeling kan motta kopi av dokumentasjon nevnt i punkt 2 og 3 på faks. Søkeren kan bli bedt av konsulatmedarbeideren om å fremlegge alle underlagsdokumentene i original, herunder billetter til alle steder som skal besøkes, returbilletter og kvittering fra søkerens reisebyrå med nøyaktig beløp som er betalt for turen og oppholdet. 

Et turistvisum kan ikke ha lengre varighet enn 30 dager. Visumpliktige utlendinger som skal reise på turistvisum til Russland, må kunne fremvise bekreftelse, turistvoucher og returbilletter med bekreftet utreisedato. Søkeren kan også bli bedt om å vise at man har tilstrekkelige midler til å dekke reisen og oppholdet i Russland.

Gebyret for å behandle søknader om turistvisum for norske statsborgere samt borgere av EU-land beløper seg til NOK 315 (EUR 35) dersom behandlingstiden er 4-10 arbeidsdager. Hastevisum kan utstedes i løpet av 1-3 arbeidsdager mot et gebyr på NOK 630 (70 EUR). Gebyret skal ikke betales før en konsulatmedarbeider har sjekket alle nødvendige dokumenter. 

OBS! Flere nettsteder tilbyr salg av ”invitasjoner” til Russland, både for turist- og forretningsreiser. I henhold til russisk lovgivning er salg og kjøp av slike dokumenter gjennom internett ulovlig. ”Invitasjoner” ervervet på internett danner ikke grunnlag for visum til Russland og vil ikke bli akseptert av konsulatavdeling.