Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Russisk kurs i Norge

Russisk er det tallmessig største språk i Europa med over 150 millioner morsmålsbrukere og i tillegg første fremmedspråk for ytterligere over 100 millioner i det tidligere Sovjetunionen. Det er et av de største verdensspråkene og ett av FNs seks offisielle språk. Russisk er et indoeuropeisk språk som tilhører den slaviske språkfamilie og er således beslektet med de fleste språkene i Øst-Europa.

Russisk kultur, og særlig litteratur, er en viktig del av den felleseuropeiske kulturarv. Studiet av russisk betyr bedre forståelse av Russland i fortid, nåtid og framtid.

Norsk-russisk kultursenterYoungsgate 11, Rom 502, 0181 Oslo
Tlf. +47 22 11 13 00
e-mail: 
raisa@norsk-russisk.no 
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo
Tlf. +47 22 98 88 00
Fax +47 22 98 88 01
e-mail: 
info@fu.no
etMETODIUS da
Postboks 107, Bogstadveien, N - 0323 Oslo
Tlf. +47 22 60 77 47
Fax +47 22 60 77 48
e-mail: 
etmetodius@russisk.no
Språksenter Berlitz
Akersgata 16, 0158 Oslo
Tlf. +47 23 00 33 60
e-mail 
info@berlitz.no
Norsk Språkinstitutt ASKongens gate 9, 0153 Oslo
Tlf. +47 23 1001 10
Fax +47 23 1001 27
e-mail: 
post@nsionline.no
International Language School AS
Øvre Vollgate 7, 0158 Oslo
Tlf. +47 93 04 69 15
e-mail: 
annetufte@ils.as
Language Power Ñenter
Dronningens gate 23, 0154 Oslo
Tlf. +47 22 47 86 50
Fax +47 22 42 11 85
e-mail: language.power@online.no 

Universitet i Oslo
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo
Tlf. +47 22 85 50 50
e-mail: webmaster@hf.uio.no
www.uio.no 

Universitet i Bergen
Det historisk-filosofiske fakultetet
Postboks 7800, 5020 Bergen
Tlf. +47 55 58 93 90
Fax +47 55 58 93 83
e-mail: post@hffa.uib.no
www.uib.no 

Universitet i Tromsø
Det humanistiske fakultet, 9037 Tromsø
Tlf. +47 77 64 42 40
e-mail: postmottak@hum.uit.no
www.uit.no