Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Transittvisum

Konsulatavdelingen mottar dokumenter for visumutstedelse utelukkende etter online tidsbestilling, bruk følgende link.

Utlendinger som skal reise gjennom russisk territorium til et annet land, trenger et transittvisum. Søknad om transittvisum skal inneholde følgende dokumentasjon:

  1. Utfylt søknadsskjema, nasjonalt pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland);
  2. Gyldig visum til landet man planlegger å reise til etter å ha krysset russisk territorium;
  3. Original og kopi av flybilletter til og fra Russland (ikke reservasjon).

NB! Man trenger ikke transittvisum ved opphold i inntil 24 timer fra ankomst i transittområde på flyplassen i forbindelse med mellomlanding. Transittvisum har vanligvis maksimal gyldighet i inntil 3 dager.

Det kan utstedes både enkeltvisum og visum for to innreiser. Gebyret for å behandle søknad om transittvisum for både norske statsborgere og EU-borgere beløper seg til NOK 315 (EUR 35) dersom behandlingstiden er 4-10 arbeidsdager. Hastevisum kan utstedes i løpet av 1-3 arbeidsdager mot et gebyr på NOK 630 (EUR 70). Gebyret skal ikke betales før en konsulatmedarbeider har sjekket alle nødvendige dokumenter.