Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Visum for privatbesøk

Konsulatavdelingen mottar dokumenter for visumutstedelse utelukkende etter online tidsbestilling, bruk følgende link.

Besøk til slektninger eller venner som er russiske statsborgere eller ikke-EU-borgere

Ved privatbesøk skal søknad inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. En offisiell privat innbydelse (kun i original) utstedt av Den Russiske Føderasjons føderale migrasjonstjeneste. Den som inviterer visumsøkeren til Russland (gjelder ikke norske statsborgere og borgere av EU-land med lovlig opphold i Russland) må søke om innbydelse hos den lokale avdelingen av den føderale migrasjonstjeneste. Innbydelsen sendes direkte til søkeren. 

OBS! Visum for privatbesøk utstedes kun i samsvar med inn- og utreisedatoer i innbydelsen og varer i maksimum 90 dager. Reiseforsikringen må dekke hele perioden det søkes om. 

Slektninger av russiske statsborgere registrert ved konsulatavdeling faller også inn under disse regler. 

Gebyret for å behandle søknader om visum for privatbesøk for norske statsborgere beløper seg til NOK 315 (EUR 35), behandlingstiden er 4-10 arbeidsdager. Hastevisum kan også utstedes mot et gebyr på NOK 630 (70 EUR), behandlingstiden er 1-3 arbeidsdager. Borgere av andre land må på forhånd sjekke gebyret med konsulatavdeling.

Besøk til slektninger som er norske statsborgere eller borgere av et EU-land med lovlig opphold i Russland

EU-borgere som arbeider, studerer eller har annet lovlig opphold i Russland, kan invitere sine nære slektninger – kone, barn (herunder adopterte), foreldre (herunder adoptivforeldre), besteforeldre og barnebarn ved å benytte seg av den forenklede fremgangsmåten. Søknad skal inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. En skriftlig anmodning (kun i original) fra vertspersonen som skal inneholde følgende opplysninger:
  • for vedkommende som inviterer – fornavn, etternavn og adresse i Russland;
  • for vedkommende som er invitert – fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, tidspunkt for og formål med reisen, antall innreiser. 
 3. Vedkommende som inviterer skal dokumentere lovlig opphold i Russland ved å legge frem kopi av følgende dokumenter: midlertidig opphold, oppholdstillatelse eller studie- eller arbeidsvisum for et tidsrom på mer enn 90 dager i Den Russiske Føderasjon.
 4. Dokumentasjon på slektskap mellom vedkommende som inviterer og den som er invitert. Eksempler på dokumentasjon: fødselsattest, vigselsattest eller melding om navnendring. Dokumentasjonen skal enten være på russisk, norsk eller engelsk. Denne dokumentasjonen må ha en apostille og oversettelse (OBS! Gjelder ikke dokumentasjonen, som er på russisk).

Besøk av militære eller sivile gravsteder 

Norske statsborgere og EU-borgere kan besøke gravstedet til sine slektninger en gang i året ved å benytte seg av den forenklede fremgangsmåten. Søknad skal inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. Et offisielt dokument som bekrefter at graven eksisterer og er bevart.
 3. Et offisielt dokument som bekrefter slektskap eller annen forbindelse mellom søkeren og avdøde. Eksempler på dokumentasjon: fødselsattest, vigselsattest eller melding om navnendring. Ovennevnte dokumenter aksepteres kun på russisk, norsk eller engelsk språk. 

For besøk på gravsteder utstedes det kun enkeltvisum med varighet i inntil 14 dager. 

Besøk til Russland i forbindelse med død eller alvorlig sykdom hos en nær slektning

Utlendinger kan besøke Russland i forbindelse med død eller alvorlig sykdom hos en nær slektning. Søknaden må leveres personlig og inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Utfylt søknadsskjema, pass, et passbildefoto, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland).
 2. Et offisielt dokument som bekrefter at en nær slektning har en alvorlig sykdom eller er død. Slik dokumentasjon kan være et telegram bekreftet av lege eller en dødsattest (dokumentasjon sendt på faks godtas).
 3. Et offisielt dokument som bekrefter slektskap mellom søkeren, den som er alvorlig syk eller den avdøde. Eksempler på dokumentasjon: fødselsattest, vigselsattest eller melding om navnendring. 
 4. Dokumentasjon skal leveres personlig og søkeren må oppgi oppholdsadresse i Russland. 

Det utstedes kun enkeltvisum som varer i maksimum 30 dager. Visumet utstedes gebyrfritt så snart som mulig.